Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia grudnia 2010 r. w sprawie egzaminowanych aplikantów sądowych

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego.

     Zgromadzenie Przedstawicieli okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża głębokie zaniepokojenie propozycjami zmian do ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, które w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzają do pozbawienia asystentów sędziów i referendarzy sądowych o 2- letnim stażu pracy na tych stanowiskach, którzy zdali egzamin sędziowski na poprzednio obowiązujących zasadach, uprawnienia do zgłaszania kandydatur na wolne stanowisko sędziowskie.

     Propozycje te naruszają konstytucyjne zasady ochrony prawa nabytych, bezpodstawnie stawiając w uprzywilejowanej pozycji przyszłych absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Konsekwencją takiej zmiany będzie z pewnością znaczna ilość rezygnacji z pracy obecnych asystentów.