Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu SSP Iustitia z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie protestu nauczycieli

Jednym z najważniejszych punktów uchwały programowej XXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Toruniu jest walka z mową nienawiści w przestrzeni publicznej. Polscy sędziowie jako grupa zawodowa posiadają duże doświadczenie w tym zakresie, zdobyte głównie w ciągu ostatnich kilku lat. Miliony złotych publicznych pieniędzy zostały wydane na kampanię billboardową skierowaną przeciwko sędziom. Także najwyżsi funkcjonariusze publiczni, jakimi są Prezydent RP, Premier oraz Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, często pozwalają sobie na głoszenie nieprawdziwych i szkalujących informacji na temat polskich sądów i sędziów.
Dziś mowa nienawiści ze strony polityków uderza w kolejną grupę zawodową, w nauczycieli. Dostrzegamy szereg analogii do sytuacji sędziów, chociażby próbę dzielenia środowiska na kierownictwo związków zawodowych i nauczycieli (tzw. sędziowie pałacowi i sędziowie rejonowi) czy twierdzenie, że osoby zabierające publicznie głos są politykami, co w opinii publicznej ma je zdyskredytować. Oba środowiska, sędziowskie i nauczycielskie ponoszą koszty nieudanych i szkodliwych reform, prowadzonych przez polityków bez rzeczywistych konsultacji z tymi środowiskami, często pomimo szeregu ostrzeżeń i wbrew merytorycznym argumentom.
Kampania nienawiści przeciwko nauczycielom toczy się także w internecie. Poprzez wykorzystanie anonimowych kont nauczyciele są obrażani na Twitterze.
Jako sędziowie i byli uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się prowadzeniu kampanii nienawiści przeciwko nauczycielom. Popieramy postulaty nauczycieli, ponieważ ich wynagrodzenia nie odpowiadają godności tego zawodu, tak samo jak popieraliśmy i nadal popieramy słuszne żądania płacowe pracowników sądów i prokuratur. Sprzeciwiamy się nazywaniu protestu nauczycieli politycznym, tylko dlatego że jest on nie po myśli rządzących polityków, którzy przecież przyznają, że wynagrodzenia nauczycieli są zbyt niskie. W związku z próbą dzielenia środowiska nauczycielskiego i kierowaniem ataków na konkretne osoby, zalecamy solidarność zawodową i wzajemne udzielanie wsparcia. Właśnie dzięki temu i poparciu obywateli od dłuższego czasu walczymy o wolne sądy. Sądy niezależne od polityków, także dla nauczycieli, którzy tak jak każdy z nas mogą być w sporze z Państwem. Przypominamy, że adwokaci zaoferowali środowisku nauczycielskiemu bezpłatną pomoc prawną. Zauważamy istotne wsparcie udzielone nauczycielom przez wielu uczniów i ich rodziców, którzy w tym trudnym również dla nich czasie wykazali się wyrozumiałością i mądrością.
Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Komunikaty

Media