Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dn. 25 lutego 2019 r.

Uchwała numer 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 25 lutego 2019 roku.

Uchwała Częstochowa 1Uchwała Częstochowa 2