Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała nr 1 zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu z dnia 22 czerwca 2018 roku


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec prowadzenia nietransparentnej procedury powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych. Postępowanie w tym względzie toczy się najczęściej bez zgody, a nawet wiedzy samych zainteresowanych, którzy nie wiedzą,  kto wskazał Ministrowi Sprawiedliwości ich kandydatury, ani jakie przesłanki legły u podstaw opinii wyrażonej wobec nich przez organ funkcjonujący jako Krajowa Rada Sądownictwa. Ponadto o udziale we wskazanej procedurze konkretni sędziowie powzięli wiadomość dopiero z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ocenie Zarządu Oddziału, powyższy sposób procedowania narusza zakaz przenoszenia sędziów do innej siedziby i na inne miejsce służbowe, wynikający z art. 180 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Komunikaty

Media