Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 16 października 2020 roku

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 16 października 2020 roku   My, sędziowie Sądu Rejonowego w Opolu, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej działań zmierzających do wszczęcia postępowania karnego i postawienia sędzi Sądu Rejonowego w Opolu Irenie Majcher zarzutu niedopełnienia obowiązku z art. 231 § 3 k.k. mającego polegać na odmiennej od prezentowanej przez pro...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie niezależności adwokatury i tajemnicy adwokackiej

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z zatrzymaniem adwokata Romana Giertycha w przeddzień posiedzenia, podczas którego miał występować jako obrońca, przypomina, że zapewnienie poszanowania tajemnicy adwokackiej i prawa do obrony jest obowiązkiem wszystkich organów państwa. Jako polscy sędziowie uważamy, że w demokratycznym państwie prawnym prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd może być r...

Uchwała Zarządu SSP IUSTITIA w związku z groźbą sankcji wobec sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał wyrok umożliwiający przeprowadzenie śledztwa w sprawie naruszeń praw człowieka m.in. w Afganistanie. W odpowiedzi prezydent USA Donald Trump 11 czerwca 2020 r. wydał dekret umożliwiający zastosowanie sankcji wobec sędziów i prokuratorów Trybunału, włącznie z konfiskatą majątku i zakazem wjazdu do kraju. Wobec powyższego Zarząd SPP IUSTITIA podjął uchwałę, której treść zamieszcamy poniżej. Uchwała Zarządu SSP IUSTITIA w związku ...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 czerwca 2020r.

Członkowie Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Piotrkowie Trybunalskim wyrażają głębokie zaniepokojenie podjęciem przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, SSO Annę Gąsior – Majchrowską, wstępnych czynności wyjaśniających w stosunku do sędziów, którzy podpisali pismo z dnia 28 kwietnia 2020 r. skierowane do Ambasadora Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Oponujemy przeciwko uznaniu, ...

Sędziowie z Kędzierzyna-Koźla krytycznie o ustawie kagańcowej

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu 11 lutego 2020r podjęło uchwałę, gdzie krytycznie odniosło się do tzw. ustawy kagańcowej oraz sprzeciwiło się działaniom podejmowanym przez sędziów dyscyplinarnych, Ministerstwo Sprawiedliwości wobec Pawła Juszczyszyna.

Pełna treść opinii dostępna tutaj (pdf).

Komunikaty

Media