Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

UCHWAŁY ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 15 lutego 2019 roku

UCHWAŁA Nr 1 ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” ODDZIAŁ W RADOMIU z dnia 15 lutego 2019 rok

         Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości – Dariusza Pawłyszcze,

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2019 r.

Pismo Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28.01.2019 r., wraz z Uchwałą Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2019 r.

Uchwała nr 1 i nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 4 stycznia 2019 roku

Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Jaśle oraz Uchwała nr 1 i nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 4 stycznia 2019 roku.

Uchwały nr 2, 3 i 4 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 13 grudnia 2018 roku

Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 24 stycznia.2019 roku wraz z uchwałami nr 2, 3 i 4 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 13 grudnia 2018 roku.

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 28 stycznia 2019 roku w sprawie wstrzymania się od opiniowania kandydatów do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy aprobując w pełni stanowisko wyrażone w uchwale nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z 22 listopada 2018 roku w sprawie czasowej odmowy opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów  okręgowych i apelacyjnych apelacji Gdańskiej, a także podzielając stanowiska wyrażone w tej samej kwestii przez inne Zgromadzenia Sędziów w tym: Apelacji Warszawskiej, Apelacji Krakowskiej, Ape...

Komunikaty

Media