Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędziowie Okręgu SO w Lublinie odraczają posiedzenie w sprawie opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych na obszarze Okręgu SO w Lublinie

Uchwała nr 1 z dnia 21 października 2019 roku Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie I. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na zwolnione stanowiska sędziowskie, odracza posiedzenie w sprawie opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych na obszarze Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie do czasu udzielenia odpowiedzi przez ...

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej nadal wstrzymuje się od udziału w procedurze nominacyjnej, żąda odwołania rzeczników dyscyplinarnych i zawieszenia w czynnościach sędziowskich uczestników afery hejterskiej

6 września 2019r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej podjęło uchwały, gdzie: nr 1 - podtrzymało stanowisko co do swojego udziału w procedurze nominacyjnej nr 2 - zażądało odwołania rzeczników dyscyplinarnych, zawieszenia w czynnościach sędziego uczestników afery hejterskiej nr 3 - sprzeciwiło się działaniom podejmowanym przez rzeczników dyscyplinarnych, m.in. dotyczącym ofiar hejtu a nie ich sprawcom; nr 4 - podjęło decyzję o upublicznieniu uchwa...

Uchwała zarządu SSP „Iustitia” w sprawie zwrócenia się do właściwych rzeczników dyscyplinarnych o podjęcie czynności wyjaśniających

W nawiązaniu do wydarzeń ostatnich dni, a w szczególności licznych publikacji medialnych dotyczących funkcjonowania pod kierownictwem byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka grupy osób, w tym sędziów, której celem miało być prowadzenie zorganizowanej, długofalowej akcji deprecjonowania innych sędziów przy wykorzystaniu m.in. bezprawnie udostępnianych danych wrażliwych i dokumentów urzędowych, jak też przez rozpowszechnianie negatywnych informacji, zmanipulowany...

Rzecznicy Radzik i Lasota przekraczają uprawnienia

Zarząd SSP „Iustitia” przyjął stanowisko, w którym stwierdza, że Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Michał Lasota i Przemysław Radzik w sposób bezprawny wszczynają postępowania, gdyż pomijają właściwych rzeczników w sądach. Zgodnie z przepisami Rzecznik Piotr Schab i jego zastępcy Michał Lasota i Przemysław W. Radzik mają prawo wszczynać postępowania dyscyplinarne jedynie wobec sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów sądów okręgowych - stwierdza sę...

Apel Iustitii w związku z aferą hejterską. Zrezygnujcie ze stanowisk!

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" kategorycznie sprzeciwia się określaniu ostatnio opisanej przez media afery związanej z Ministerstwem Sprawiedliwości mianem "kłótni między sędziami" i w ten sposób manipulowaniu faktami. Na przykładzie ostatnich wydarzeń, widać wyraźnie, że władza polityczna próbuje używać sędziów do realizacji własnych planów politycznych, daje im stanowiska polityczne oraz wysokie wynagrodzenia, ale gdy owe plany nie wychod...

Komunikaty

Media