Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" odnośnie do ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022

Warszawa, 28 maja 2023 roku Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" odnośnie do ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża sprzeciw wobec ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Ustawa rażąco narus...

Apel sędziów oraz prokuratorów polskich i europejskich zebranych podczas XXIX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania  przeciwnaruszeniowego w związku z funkcjonowanie

Apel sędziów oraz prokuratorów polskich i europejskich zebranych podczas XXIX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania  przeciwnaruszeniowego w związku z funkcjonowaniem neo-KRS Apelujemy do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego w trybie art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa (tz...

Uchwały XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Ołtarzewie

Uchwała programowa XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Ołtarzewie Mając na uwadze aktualne wydarzenia w kraju i za granicą oraz nadchodzące wyzwania Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wskazuje priorytety w swojej działalności w latach 2023-2024: 1. Kontynuacja dotychczasowych działań i realizacja celów z poprzednich uchwał programowych Stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu realizowało cele z poprzednich uchwał programowych z lat 2016-2022. N...

Stanowisko Zarządu SSP Iustitia wobec działań Przemysława Radzika i Piotra Schaba w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Warszawa, 6 sierpnia 2022 r. STANOWISKO WOBEC DZIAŁAŃ  PRZEMYSŁAWA  RADZIKA I PIOTRA SCHABA W SĄDZIE APELACYJNYM W WARSZAWIE Pismami z 5 sierpnia 2022 roku Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysław Radzik, działając w zastępstwie Piotra Schaba, poinformował sędziów II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Ewę Gregajtys i Ewę Leszczyńską - Furtak o Ich przeniesieniu, wbrew woli, do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja powołanego prze...

Uchwała Zarządu SSP Iustitia z 13 maja 2022 r. w sprawie wyboru sędziów do neoKRS.

Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów powinna stać Krajowa Rada Sądownictwa (art. 187 Konstytucji RP). Dziś partia rządząca, wybierając do nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa sędziów przez siebie wskazanych, skompromitowanych, wbrew Konstytucji i wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po raz kolejny pokazała, że za nic m...

Komunikaty

Media