Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 czerwca 2020r.

Członkowie Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Piotrkowie Trybunalskim wyrażają głębokie zaniepokojenie podjęciem przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, SSO Annę Gąsior – Majchrowską, wstępnych czynności wyjaśniających w stosunku do sędziów, którzy podpisali pismo z dnia 28 kwietnia 2020 r. skierowane do Ambasadora Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Oponujemy przeciwko uznaniu, ...

Sędziowie z Kędzierzyna-Koźla krytycznie o ustawie kagańcowej

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu 11 lutego 2020r podjęło uchwałę, gdzie krytycznie odniosło się do tzw. ustawy kagańcowej oraz sprzeciwiło się działaniom podejmowanym przez sędziów dyscyplinarnych, Ministerstwo Sprawiedliwości wobec Pawła Juszczyszyna.

Pełna treść opinii dostępna tutaj (pdf).

Sędziowie ze Szczecina apelują o stosowanie uchwały SN połączonych 3 izb z 23 stycznia 2020r.

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie 31 stycznia 2020r. podjęło uchwałę, gdzie zaapelowało o stosowanie uchwały połączonych 3 izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020r., wyraziło wspracie dla szykanowanych sędziów oraz odniosło się do innych istotnych kwestii. W załączeniu całość uchwały.

uchwały (pdf)

Sędziowie z Jeleniej Góry krytycznie o działaniach rzeczników dyscyplinarnych i ustawie kagańcowej

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze podjęło 2 uchwały, w których odnosi się krytycznie do działalności rzeczników dyscyplinarnych oraz podpisania ustawy kagańcowej.


Uchwały (pdf)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 11 lutego 2020 roku

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" krytycznie ocenia decyzję kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie o zwolnieniu sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznania przydzielonych mu spraw. Co prawda, Kolegium trafnie przyjmuje, że nie wiążą go decyzje osób zasiadających w Izbie Dyscyplinarnej SN, to jednak faktycznie umożliwia wdrożenie wadliwego orzeczenia tej Izby. W tym trudnym dla polskich sędziów czasie oczekujemy pełnej solidarności z osobami walczącymi ...

Media