Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Organizacje prawnicze zwracają się do do RPO w sprawie naruszania zasad legislacji

Wniosek organizacji prawniczych do Rzecznika Praw Obywatelskich Cztery organizacje związane z wymiarem sprawiedliwości:       - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów, które było inicjatorem pomysłu,      - Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia",      - Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce,       - Międzyregionalna Sekcja NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa wystosowały wniosek do Rzecznika Praw Obywa...

Zmarł Profesor Andrzej Marek

Z wielkim żalem żegnamy Profesora Andrzeja Marka, wybitnego specjalistę z zakresu prawa karnego i oddanego przyjaciela naszego Stowarzyszenia. Pan Profesor odszedł od nas 13 lutego br. w wieku 71 lat.

XVII Zwyczajne Zebranie Delegatów "Iustitii" - 23 - 25 marca 2012 r., Stryków

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" informuje, że XVII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 23 - 25 marca 2012 r. w Strykowie koło Łodzi.Zgodnie z uchwałą Zarządu wynikającą z treści Statutu Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę 21 członków Oddziału (decyduje stan liczbowy Oddziału w dniu 9 marca 2012 r.). Wybory delegatów odbyć się muszą nie później niż w tym właśnie dniu. ...

Niezależny status władzy sędziowskiej wymaga nieustannej obrony niczym niepodległość - stwierdza Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

     Z okazji międzynarodowej konferencji "Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wchodniego" list do Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wystosował Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, pan sędzia Stanisław Dąbrowski. Na konferencję przybyć nie mógł, o czym jest mowa w liście, ale treść listu - odczytanego uczestnikom konferencji - wykracza znacznie poza tematykę na konferencji omawianą.

Szkoły dziękują za edukację młodzieży

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przystąpiło, poprzez swoje oddziały, do akcji adukacyjnej wśród młodzieży szkół średniego stopnia. Bez fanfar, bez uroczystego podpisywania umów z ministrem, sędziowie z "Iustitii" uczą młodzież podstaw prawa, zapoznają ich z wiedzą niezbędną dla funkcjonowania w społeczeństwie.

Komunikaty

Media