Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Krajowa Rada Sądownictwa odpowiada "Iustitii" w sprawie wykładni nowego u.s.p.

Krajowa Rada Sądownictwa w dniu 20 lipca 2012 r. zajęła stanowisko co do treści niejasnych przepisów Ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, które spowodowały liczne komplikacje w funkcjonowaniu organów samorządu sędziowskiego. Powstały wątpliwości co do sposobu wybierania członków kolegiów, zasad funkcjonowania kolegiów wybranych poprzednio, wymaganych większości głosów, tajności głosowania itp. Tych wszystkich problemów dbający wielce o ustrój sądów powszech...

E-book dla czytelników Kwartalnika

W dniach 9–11.12.2011 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego”. W jej wyniku powstało opracowanie pt. " Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego", które zostało wydane w formie książkowej, a także jako e-book. ...

Przełomowe orzeczenie TK w Serbii ?

Sprawa Serbii nie schodzi ostatnimi czasy z naszego pola widzenia. Pamiętamy wszyscy o problemie z brakiem ponownej nominacji dla sędziów i prokuratorów, ale jak się okazuje, są i dobre informacje.

W dniu 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny Serbii unieważnił ponad 120 decyzji Krajowej Rady Sądownictwa, mocą których 126 sędziów nie zostało ponownie nominowanych na swoje stanowiska.   

Wysłuchanie publiczne kandydata na sędziego TK

Pomimo tego, że wynik „wyborów” sędziego Trybunału Konstytucyjnego był przesądzony (jeden kandydat na jedno miejsce), podjęta została próba zagwarantowania udziału społeczeństwa obywatelskiego w debacie publicznej na temat kandydata na stanowisko sędziowskie jednej z najważniejszych instytucji w Polsce. Jej przejawem było spotkanie            z udziałem prof. Leona Kieresa, które odbyło się w dniu 10 lipca 2012 r. w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pr...

Prawo o ustroju sądów powszechnych - wkrótce ponowna decyzja KRS

Jak wiadomo, Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych. Uwzględniając wnioski Prokuratora Generalnego i Marszałka Sejmu, Trybunał zarzucił KRS niewłaściwy tryb postępowania - niepodjęcie przed napisaniem wniosku (lub najpóźniej w chwili jego napisania) uchwały, która by dokładnie wskazywała przedmiot i postawę wniosku oraz wskazanie naruszonych pr...

Komunikaty

Media