Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Ranking Dziennika Gazety Prawnej

Dziennik Gazeta Prawna opublikował coroczny ranking „50 najbardziej wpływowych prawników”. Na liście znalazło się dwóch Iustitian. Na 3. pozycji został sklasyfikowany Paweł Hempel, sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, członek tamtejszego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Na 20. miejscu znalazł się prezes SSP „Iustitia” Maciej Strączyński. Wyróżnionym sędziom gratulujemy. Ranking DGP jest o tyle ciekawy, że bierze pod uwagę rzeczywiste ...

Twórcy "Apteczki prawnej" w MEN

       Autorzy publikacji „Apteczka prawna – Lex bez łez” - sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” spotkali się w Warszawie z nową sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn. Minister chwaliła projekt edukacyjny realizowany przez sędziów i zadeklarowała swoje poparcie dla tej inicjatywy.          „Apteczka prawna” powstała z inicjatywy i pod kierunkiem sędzió...

Sejm przyjął zmiany w u.s.p.

15 stycznia Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych tzw. Lex Biernacki (druk nr 2680, 3010). Większość klubów poparła kontrowersyjną nowelizację: za było 294 posłów, 5 przeciw, 147 wstrzymało się od głosu. Posłowie nie wzięli pod uwagę faktu, że część zapisów budzi wątpliwości natury konstytucyjnej. Pozostali także głusi na większość postulatów środowiska sędziowskiego. Sejmowa debata nad projektem ustawy nie wzbudziła praktyc...

RPO interweniuje w sprawie sędziów pozbawionych uposażenia

Od dłuższego czasu „Iustitia” w różnych sytuacjach sygnalizowała i krytykowała ustawowy zapis, który pozbawia środków do życia sędziów niezdolnych do służby dłużej niż przez okres roku. Jak wiemy, sędzia korzystający z tzw. „chorobowego” po roku nieprzerwanej niezdolności do pracy przestaje otrzymywać jakiekolwiek uposażenie. Nie przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne ani jakakolwiek okresowa renta, może nie dostać urlopu dla poratowania zdrowia (Minister Sp...

Uroczystości z okazji rocznicy śmieci I Prezesa SN Stanisława Dąbrowskiego

 W dniu 9 stycznia 2015 r.  w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczystość związana z pierwszą rocznicą śmierci Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego. Obchody zostały zorganizowane przez żonę sędziego panią Teresę Dąbrowską oraz Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.               W uroczystościach udział wzięli: rodzina pana sędziego, Prezes Sądu Najwyższego Teresa Flemming – Kulesza, Prezes Sądu Najwyższego Lech Papr...

Media