Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego Mistrzami Mediacji w Konkursie ELSA Poland

Już po raz trzeci najlepsi studenci z całej Polski spotkali się aby walczyć o tytuł „Mistrzów Mediacji”.  III Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji po raz kolejny organizowany był przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, przy honorowym patronacie m. in. „Iustitii”. Wizją projektu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego...

Krajowa Rada Sądownictwa wnosi o skierowanie nowelizacji u.s.p. do Trybunału Konstytucyjnego

Krajowa Rada Sądownictwa na dzisiejszym posiedzeniu zwróciła się do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by przed podpisaniem nowelizacji ustawy o sądach powszechnych (tzw. Lex Biernacki) zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że że uchwalona właśnie przez Sejm ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likw...

Apel Trzech Stowarzyszeń do Prezydenta RP

                                            W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r. nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, która zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów oraz prawo dostępu Ministra Sprawiedliwośc...

Dalsze działania w sprawie nowelizacji u.s.p.

Kwestia nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony opinii publicznej. Przypomnijmy, że uchwalona właśnie przez Sejm ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji „kilometrówek”. Duże kontrowersje, z punktu widzenia praw obywatelskich, budzi kwestia dostępu polityków ...

Akcja STOP ACTA 2.0

W związku z kontrowersjami odnośnie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z 20.02.2015 r., które m.in. dają Ministrowi Sprawiedliwości prawo dostępu do akt i systemów informatycznych sądów, na Facebooku zostało utworzone wydarzenie „STOP ACTA 2.0”. Zdaniem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przyjęte rozwiązania naruszają podstawowe prawa obywatelskie, zwłaszcza prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia. Zauważamy...

Komunikaty

Media