Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Spotkanie sędziów z przedstawicielami Komisji Europejskiej

14 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne, doroczne spotkanie delegacji Komisji Europejskiej ze środowiskiem sędziowskim służące omówieniu głównych, aktualnych problemów wymiaru sprawiedliwości, w związku z wpływem, jaki wywiera na  funkcjonowanie gospodarki.  W spotkaniu wzięli udział ze strony Komisji - m.in. Michał Wiktorowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Spraw Konsumenckich i Równości Płci,&n...

"Lex Biernacki" do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej  nowelizacji ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych (lex Biernacki). Według doniesień prasowych wniosek miał być wysłany w poniedziałek. Uchwalona ustawa zawiera wiele krytykowanych przez środowisko sędziowskie, w tym SSP "Iustitia" rozwiązań np. dotyczących  ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia ro...

Obchody 25-lecia Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 23 lutego 1990 roku odbyło się pierwsze historyczne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa – nowego wówczas organu, który miał stać na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów.  Można uznać, że ta data symbolicznie otwiera okres funkcjonowania niezależnego sądownictwa w wolnej Polsce. Z okazji 25. rocznicy tego wydarzenia w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyły się obchody jubileuszowe. Licznie stawili się na nich najwyżsi rangą przeds...

Pozycja ustrojowa sędziego

Na rynku ukazała się publikacja, którą Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” chciałoby wszystkim zainteresowanym problematyką wymiaru sprawiedliwości gorąco zarekomendować. Wydana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer w styczniu 2015 roku praca zbiorowa pod redakcją naukową dr. Ryszarda Piotrowskiego poświęcona jest pamięci sędziego Stanisława Dąbrowskiego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 2010-2014. Asumpt do jej powstania dała konferencja pt. „Władza są...

Minister Sprawiedliwości odmawia „Iustitii”...

Jak zapewne część osób pamięta, w dniu 22 października 2014 r.  kierownictwo „Iustitii” zostało przyjęte przez Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. W trakcie tego spotkania przyjęto, że będą miały miejsce dalsze kontakty i wstępnie ustalono wolę dalszych spotkań. Jednak już następne spotkanie zostało przez Biuro Ministra odwołane z powodu urlopu Pana Ministra. Od tego czasu próbowaliśmy ustalić nowy jego termin - bezskutecznie. Pod koniec stycznia zwróci...

Komunikaty

Media