Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała KRS w sprawie ataków na sędzię z Niska

Sprawa umieszczenia przez Sąd Rejonowy w Nisku trójki małoletnich dzieci państwa Katarzyny i Sławomira Bałutów w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej oraz ataków politycznych i medialnych na sędzię prowadzącą to postępowanie odbiła się szerokim echem w mediach ogólnopolskich. W sprawie tej Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce wydały uchwałę, krytykując nadmierną ingerencję w niezawisłość s...

Spotkanie ze stażystami programu wymiany EJTN

W dniu 9 września 2015r. odbyło się spotkanie sędziów przebywających na wymianie stażowej w ramach programu EJTN (European Justice Training Network) z przedstawicielem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Stowarzyszenie reprezentowała Dorota Marszałkowska – członek zarządu głównego i przewodnicząca zespołu międzynarodowego. Grupa stażystów liczyła 14 osób i byli to sędziowie orzekają...

Przystąpienie MEDEL do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

W dniu 1 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpozna kwestię zgodności z Konstytucją niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie zmieniającej prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej - od nazwiska projektodawcy - Lex Biernacki. Przypomnijmy, że wniosek do TK złożył Prezydent Bronisław Komorowski w ramach tzw. kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem ustawy. Stało się to m.in. na skutek protestów środowiska sędziowskiego,...

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budką

W dniu 21 lipca br., w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości,  przedstawiciele „Iustitii” spotkali się Ministrem Sprawiedliwości dr Borysem Budką. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia Maciej Strączyński, Wiceprezes Barbara Zawisza oraz Członkowie Zarządu: Hanna Kaflak-Januszko, Łukasz Piebiak i Piotr Wangler. Podczas spotkania omówione zostały ważkie bolączki Wymiaru Sprawiedliwości, w których Minister, podcz...

Koniec "reformy Gowina" - wróciły 34 sądy

W dniu 1 stycznia powróciło na mapę Polski 41 sądów rejonowych, zlikwidowanych w wyniku bezmyślnej "reformy Gowina". Obecnie, od 1 lipca, wróciły 34 dalsze sądy, które z satysfakcją witamy w gronie samodzielnych jednostek wymiaru sprawiedliwości. Poprzednio przywrócone sądy powitaliśmy pół roku temu na naszej stronie. Przypomnieliśmy też wówczas skutki reformy. Aby więc zadość się stało zasadom sprawiedliwości, obecnie przypominamy owe 34 sądy, które znowu ...

Komunikaty

Media