Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Prof. Safjan : Zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego SN z udziałem członków Izby Dyscyplinarnej uważam za niedopuszczalne (onet.pl)

"Zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego SN z udziałem członków Izby Dyscyplinarnej uważam za niedopuszczalne. Pamiętajmy o orzeczonych przez TSUE środkach tymczasowych, które opierają się na stwierdzeniu przez Trybunał istnienia ryzyka w odniesieniu do członków Izby. To ryzyko braku niezależności i bezstronności orzekania,ze względu na procedurę powołania z udziałem nowej KRS. Dotyczy to też głównie aktywności orzeczniczej. Ryzyko braku niezawisłości i bezstronności je...

Oświadczenie MEDEL : "Decyzja Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego nie usprawiedliwia w żaden sposób populistycznych rządów w niektórych krajach UE, które stale atakują zasadę praworządności i praw podstawowych, stanowiących fundament UE"

Oświadczenie MEDEL na temat wyroku Niemieckiego Trybunału  Konstytucyjnego z 5 maja 2020 Niemiecki Trybunał Konstytucyjny (NTK) wydał w dniu 5 maja 2020 długo oczekiwany wyrok w sprawie Programu Zakupowego Sektora Publicznego opracowanego przez Europejski Bank Centralny (EBC). Decyzja ta, niezależnie od samych pytań dotyczących programu wsparcia finansowego, jest odczytywana jako potencjalne zagrożenie dla systemu prawnego Unii Europejskiej z powodu interpretacji zasady nadrz...

Komunikaty

Media