Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Ogólnopolska kampania „Przesłuchanie dziecka to sztuka”

5 października 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja Dzieci Niczyje zainaugurowały IV etap ogólnopolskiej kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”. Tegoroczna edycja akcji realizowana będzie pod hasłem: „Przesłuchanie dziecka to sztuka”. Celem kampanii jest poprawa sytuacji małoletnich uczestniczących w procedurach karnych poprzez profesjonalizację metod ich przesłuchania. Kampania adresowana j...

Rozstrzygnięcie plebiscytu na Obywatelskiego Sędziego Roku

W dniu 28 września b.r. odbyła się zorganizowana przez Fundację Court Watch konferencja "Sądy w społeczeństwie aktywnych obywateli". Przy tej okazji zostały ogłoszone wyniki plebiscytu na Obywatelskiego Sędziego Roku. Plebiscyt zorganizowała fundacja Court Watch, zajmująca się monitoringiem działalności polskich sądów. Miał on wyłonić sędziego, który "skutecznie zmniejsza dystans między trzecią władzą a społeczeńst...

Oczekiwanie na wyrok TK w sprawie Lex Biernacki

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący nowelizacji ustawy Prawo o u.s.p. Ogłoszenie wyroku odbędzie się 14 października. Zaskarżone przepisy dotyczą uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do żądania przesłania mu akt każdej sprawy sądowej oraz pełnego dostępu do centralnych baz danych sądów i sądowych systemów informatycznych. Rozprawie przewodniczył prezes Trybunału Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był ...

Przed rozprawą w Trybunale Konstytucyjnym

W dniu 1 października b.r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę (sygn. akt Kp 1/15) wszczętą na skutek wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a dotyczącą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji RP przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim przyznaje ona Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienie żądania przesłania mu akt każdej sprawy sądowej oraz pełny ...

"Kilometrówki" sędziów w Sądzie Najwyższym

Na wokandę Sądu Najwyższego trafiła pierwsza sprawa kasacyjna o „kilometrówki” sędziów, czyli zwrot kosztów przejazdu do siedziby sądów na rzecz sędziów, którzy uzyskali zgodę na zamieszkiwanie poza miejscowością będącą siedzibą sądu i dojeżdżanie do miejsca orzekania własnym samochodem (sprawa III PK 135/14). Sąd Najwyższy w dniu 9 września 2015 r. uznał, iż istnieją w tej sprawie po...

Komunikaty

Media