Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Program współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi

Odnotowania wymaga fakt podpisania w dniu 14 października 2015 roku w Warszawie przez Ministra Sprawiedliwości Borysa Budkę zarządzenia  w sprawie „Programu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”. Zarządzenie jest wewnętrznym aktem normatywnym organu administracji rządowej i ma oparcie w art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Według te...

List w sprawie oprogramowania dla sądów

Działające w imieniu Ministra Sprawiedliwości krakowskie Centrum Zakupów dla Sądownictwa przez ostatnie dwa lata konsekwentnie ignorowało potrzeby środowiska sędziowskiego w zakresie oprogramowania prawniczego. Przede wszystkim chodziło o zubożone, ze względu na podyktowaną w przetargu cenę, oprogramowanie z systemem informacji prawnej (Lex Omega dla Sądów). Dla sędziów tego typu oprogramowanie to jedno z podstawowych narzędzi pracy...

"Ku lepszemu prawu" - publikacja po konferencji w Toruniu

W dniach 4–5.12.2014 r. w Toruniu odbyła się konferencja na temat „Aktualne projekty ustaw dotyczących zmian prawa spadkowego i procedury cywilnej”, zorganizowana przez toruński oddział SSP „Iustitia”. Omówiono na niej najistotniejszą od noweli z dnia 16 września 2011 r. zmianę kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą „e-protokołu” (ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks post...

XXV lat Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" - jubileuszowe spotkanie w Suwałkach

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” powstało w 1990 r. niejako w dwóch fazach. W lipcu 1990 r. Stowarzyszenie zostało, na wniosek członków-założycieli, zarejestrowane, a w październiku odbyło się pierwsze walne zebranie członków, które wybrało Zarząd Stowarzyszenia - wówczas noszącego nazwę Stowarzyszenie Sędziów Orzekających. Dlatego na datę obchodów jubileuszu wybrano październik, a miejscem obchodów zostały Suwałki. Przygotowanie i przeprowadzenie obcho...

Trybunał Konstytucyjny orzeka: "Lex Biernacki" niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny wydał w dniu 14 października 2015 r. wyrok w sprawie wniosku Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, skierowanego przeciwko wielokrotnie opisywanej nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, znanej jako "Lex Biernacki". Trybunał stwierdził, że przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości prawa żądania akt każdej sprawy prowadzonej przez każdy sąd oraz wglądu w te akta jest niezgodne z konstytucją. Polska nie będzie więc jedynym krajem w Europie,...

Komunikaty

Media