Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Nowelizacja u.s.p. przed Trybunałem Konstytucyjnym

30 października 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dokonanej ustawą z 18 sierpnia 2011 r., pod koniec ubiegłej kadencji Sejmu.  Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był wiceprezes TK Stanisław Biernat. Ogłoszenie wyroku nastąpiło 7 listopada 2013 roku o godz. 10.30. Trybunał...

Kto podpisał decyzje o przeniesieniu sędziów? Ministerstwo odmawia informacji publicznej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie dwóch informacji publicznych: ile decyzji o przeniesieniu sędziów z 79 sądów zniesionych z dniem 1 stycznia 2013 r. na nowe miejsca służbowe podpisał osobiście Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin oraz (odrębnie), kto podpisał decyzje o przeniesieniu wszystkich sędziów 79 sądów zniesionych z dniem 1 stycznia 2013 r. na nowe miejsca służbowe - z wyszczególnieniem, ...

Co się dzieje w sądach po reformie Gowina?

Wszyscy chcielibyśmy znać faktyczną sytuację w sądach. "Reforma Gowina" skutkowała zniesieniem 79 sądów, których sędziowie, w wyniku zapoznania się z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, mają obecnie uzasadnione wątpliwości co do tego, czy mają prawo orzekać. Ministerstwo Sprawiedliwości, któremu Sąd Najwyższy zarzucił poważne błędy prawne, oczywiście twierdzi, że uchwała jest błędna i sugestie te rozsyła do wszystkich sądów z niespoty...

Sąd Najwyższy stwierdza: przeniesienie sędziego zniesionego sądu przez podsekretarza stanu jest bezprawne

17 lipca Sąd Najwyższy - w poszerzonym, siedmioosobowym składzie - rozstrzygał przedstawione mu przez zwykły skład Sądu Najwyższego zagadnienie prawne. Z zagadnieniem zwrócił się do Sądu Najwyższego Sąd Rejonowy w Lęborku, a ściślej przyłączony do niego, zniesiony przez ministra Jarosława Gowina Sąd Rejonowy w Bytowie. Pytanie dotyczyło możliwości orzekania sędziego sądu zniesionego, przeniesionego do tzw. sądu przejmującego w sprawach, które wpłynęły do sądu zni...

Nowa siedziba "Iustitii"

Zarząd SSP "Iustitia" uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2013 r., zmienia się adres biura Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia”. Nowy adres: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Adres e-mail, numer telefonu oraz faksu, pozostają bez zmian. (MK)...

Media