Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Odmowa przeniesienia sędziego jest zaskarżalna do WSA. Koniec „dyskrecjonalnych uprawnień ministra”!

(Treść orzeczenia WSA w Warszawie do pobrania na końcu tekstu)      Od lat sędziowie przyzwyczaili się, że wniosek sędziego o przeniesienie go przez Ministra Sprawiedliwości do innego sądu - z uwagi na sytuację rodzinną czy osobistą - oznacza często początek drogi przez mękę. Jeżeli minister nie miał ochoty przenieść sędziego, następowało najpierw wielomiesięczne oczekiwanie (niekiedy powyżej roku), a w końcu dostawało się decyzję odmowną. Bez uzasadnienia. Kol...

Zarząd „Iustitii” zwraca się do ministra w sprawie kosztów dojazdów sędziów

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań w sprawie sposobu realizowania przez niektórych dyrektorów sądów powszechnych uprawnień sędziów wynikających z art. 95 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje, że w razie uzyskania zgody na zamieszkiwanie poza siedzibą sądu, sędziemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, na zasadach obowiązu...

Spotkanie w sprawie upowszechniania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W dniu 21 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie robocze organizowane przez Krajową Radę Sądownictwa na temat upowszechniania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz uwzględniania tej problematyki w szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. ...

Propozycja zmian w postępowaniu dyscyplinarnym odrzucona przez komisje sejmowe

     W dniu 21 lutego 2013 r. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisja Obrony Narodowej na wspólnym posiedzeniu obradowały nad senackim projektem ustawy o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych i Prawo o ustroju sądów wojskowych.      Projekt zakładał zmianę trybu postępowań o uchylenie immunitetu sędziowskiego. W obu ustawach obecne przepisy stanowią, że wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu podlega wstępnej kontroli właściwego prezesa sądu,...

Projekt ustawy o okręgach sądowych przyjęty przez komisję sejmową!

     Projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych, pod którym obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej zebrał ponad 160 tysięcy podpisów, został przyjęty przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP i skierowany do drugiego czytania w Sejmie.      Podczas prac w Komisji wprowadzono do projektu sporo poprawek, ale nie zmieniają one zasadniczego celu ustawy - przywraca ona samodzielność wszystkim sądom zniesionym z dniem 1 stycznia 2013 r. przez mi...

Komunikaty

Media