Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Zakończenie prac nad nowelizacjami u.s.p.

Zakończyły się prace parlamentarne nad trzema istotnymi nowelizacjami ustawy o ustroju sądów powszechnych, dotyczącymi: reaktywacji małych sądów (sejmowy druk nr 1509), obniżenia wynagrodzenia za czas choroby (sejmowy druk nr 1502) i zmiany drogi do nominacji sędziowskiej (sejmowy druk nr 1639). W dniu 24 marca wszystkie trzy projekty były przedmiotem głosowania na posiedzeniu plenarnym Sejmu, a po przyjęciu większości poprawek Senatu zostały w dniu 17 marca przekazane Prezyden...

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W dniu 3 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie „Iustitii” z przedstawicielami Komisji Europejskiej. „Iustitię” reprezentowali Prezes Maciej Strączyński, Członek Zarządu Hanna Kaflak-Januszko, Prezes Oddziału w Warszawie Łukasz Piebiak oraz wiceprezes Oddziału w Warszawie Monika Gajdzińska-Sudomir. Krajową Radę Sądownictwa reprezentowała Iustitianka Katarzyna Gonera, byliśmy więc naprawdę w silnej grupie. Jak się okazało, po ocenie spotkania ubiegłorocznego (wtedy „Iu...

Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów

W dniu 26 lutego 2014 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów, wybierające siedmiu członków Krajowej Rady Sądownictwa. Obrady trwały długo i nie były najlepiej zorganizowane: projekt regulaminu zebrania rozesłano do sądów okręgowych niespełna dwie doby przez zebraniem (dwa lata wcześniej zebranie przyjęło uchwałę, by rozsyłać go siedem dni przed zebraniem), porządku obrad wcale nie przygotowano, a przedstawiciele nie otrzymali nawet mandatów...

Posiedzenie Rady Administracyjnej MEDEL

Posiedzenie Rady Administracyjnej MEDEL odbyło się w dniu 15 lutego 2014 r. na terenie Uniwersytetu w Bradze (Portugalia), którego krótką historię utworzenia podał w mowie wprowadzającej Przewodniczący Rady Administracyjnej Antonio Cluny. Poniżej przedstawiamy krótką relację z tego wydarzenia.

Związek operatorów pocztowych odpowiada "Iustitii": nie jest prawdą, nie jest prawdą, nie jest prawdą...

W dniu 1 lutego 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" przyjął uchwałę w przedmiocie sytuacji, do jakiej doszło w wyniku zmiany operatora pocztowego obsługującego polskie sądownictwo (treść uchwały tutaj). Uchwała stwierdzała zaistnienie licznych uchybień, których zaistnienie sygnalizowali nam członkowie Stowarzyszenia, a także te, których - jako sędziowie - członkowie Zarządu zaznali osobiście, prowadząc - czy raczej odwołując - posiedzen...

Media