Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Spotkanie "Iustitii" z Ministrem Sprawiedliwości

W dniu 22 października 2014 roku w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka z członkami zarządu SSP „Iustitia”: Maciejem Strączyńskim, Jolantą Korwin-Piotrowską, Barbarą Zawiszą, Mariuszem Królikowskim, Hanną Kaflak-Januszko i Andrzejem Skowronem. Ministrowi towarzyszył Podsekretarz Stanu Wojciech Hajduk. Rozmowy dwustronne skupiły się na tematach związanych z samorządem sędziowskim, zmianami ...

Burzliwe prace nad zmianami u.s.p.

W dniu 8 października 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2680) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2544) pod przewodnictwem posła Roberta Kropiwnickiego (PO). W posiedzeniu stronę rządową reprezentowali Wojciech Hajd...

Konferencja "Court Watch" na temat sądów

Fundacja "Court Watch Polska" przedstawiła na konferencji w dniu 30 września 2014 r. swój raport z obywatelskiego monitoringu sądów prowadzonego w "sezonie" 2013/2014. Odbywająca się w Warszawie w siedzibie Fundacji Batorego konferencja miała odpowiedzieć na pytanie "Czy połowa ludzi musi wyjść z sądu niezadowolona?" Konferencję prowadzili przedstawiciele Fundacji - dr Stanisław Burdziej i Bartosz Pilitowski, a do panelu dyskusyjnego zaproszeni zosta...

Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiają swoją wizję mediacji

W dniu 7 sierpnia 2014 roku w Warszawie odbyło się otwarte spotkanie reprezentantów Ministerstwa Gospodarki  i Ministerstwa Sprawiedliwości z dużą grupą społeczną składającą się z osób zainteresowanych rozwojem mediacji i metod ADR w Polsce, w tym mediatorów (najliczniej reprezentowanych), prawników, naukowców i przedsiębiorców. W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości udział wzięli: podsekretarz stanu Wojciech Węgrzyn, Agnieszka Dąbrowiecka i Joanna Sauter-Kunach, natomia...

„Monitoring legislacyjny w obszarze wymiaru sprawiedliwości” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała kolejny już raport w zakresie monitoringu legislacyjnego w obszarze sprawiedliwości, który jest dostępny na stronie Fundacji : http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2014/07/Raport-koncowy.pdf Zdecydowanie należy polecić lekturę, gdyż to nie tylko kolejne rzetelne opracowanie zagadnienia, ale przede wszystkim podsumowanie kolejnego okresu rozwoju prawa, wszechstronnie ujmujące i punktujące istotne meandry  prze...

Media