Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

W związku z niedopuszczalnym w swej treści wpisem zamieszczonym w dniu 23 września 2016 r. o godz. 2:32 w serwisie społecznościowym Twitter na profilu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddziału w Warszawie, Zarząd Oddziału Warszawskiego SSP „Iustitia” informuje, że odcina się od wskazanego wpisu. Podkreślamy, że wpis ten został umieszczony bez wiedzy i zgody Zarządu Oddziału i nie jest stanowiskiem Oddziału Warszawskiego. Jednocześnie zaznaczamy, że osoba odp...

Spotkanie z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy

W dniu 20 września 2016 r. odbyło się w Warszawie zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w porozumieniu z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy seminarium „Wymiar Sprawiedliwości w Polsce – refleksje na kanwie raportu Komisarza Praw Człowieka Rady Europy”. Tematem spotkania był obecny stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście zagwarantowania obywatelskiego prawa do sądu.

Publikacja oświadczeń majątkowych sędziów i inne zmiany przyjęte przez Radę Ministrów

      5 września 2016 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi m.in: - jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz obowiązek publikowania oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów w Biuletynie Informacji Publiczn...

List Platformy Stowarzyszeń w sprawie Turcji

Europa, 4 sierpnia 2016 r.Jego Ekscelencja Thorbjorn JADLANDSekretarz GeneralnyRady Europy      źródło/source       Wasza Ekscelencjo, Sekretarzu Generalny  I.1) Europa staje wobec najgorszego pogwałcenia wspólnych wartości, na których Europa jest zbudowana. Demokracja i prawa człowieka podlegają w niektórych aspektach życia społecznego kwestionowaniu w części państw członkowskich Rady Europy. Jednakże ostatnie rozwiązania w Turcji muszą być postrzegane jako nisz...

2847 sędziów i prokuratorów definitywnie usuniętych z zawodu w Turcji

26 sierpnia 2016 r. 2847 tureckich sędziów i prokuratorów zostało definitywnie usuniętych z zawodu. Wysoka Rada  Sądownictwa (HSYK) w swojej decyzji uznała, że istnieją "powiązania" pomiędzy nimi a organizacją FETO/PDY, co skutkuje natychmiastową dymisją na mocy art. 3 dekretu o stanie wyjątkowym (akt prawny o nr 667). Żadnemu z nich nie dano prawa do obrony. Uzasadnienie decyzji dotyczy wszystkich zwalnianych osób i nie wskazuje jakie zarzuty uzasadniają zwolnieni...

Komunikaty

Media