Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

RPO interweniuje w sprawie sędziów pozbawionych uposażenia

Od dłuższego czasu „Iustitia” w różnych sytuacjach sygnalizowała i krytykowała ustawowy zapis, który pozbawia środków do życia sędziów niezdolnych do służby dłużej niż przez okres roku. Jak wiemy, sędzia korzystający z tzw. „chorobowego” po roku nieprzerwanej niezdolności do pracy przestaje otrzymywać jakiekolwiek uposażenie. Nie przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne ani jakakolwiek okresowa renta, może nie dostać urlopu dla poratowania zdrowia (Minister Sp...

Uroczystości z okazji rocznicy śmieci I Prezesa SN Stanisława Dąbrowskiego

 W dniu 9 stycznia 2015 r.  w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczystość związana z pierwszą rocznicą śmierci Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego. Obchody zostały zorganizowane przez żonę sędziego panią Teresę Dąbrowską oraz Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.               W uroczystościach udział wzięli: rodzina pana sędziego, Prezes Sądu Najwyższego Teresa Flemming – Kulesza, Prezes Sądu Najwyższego Lech Papr...

Witamy 41 wracających sądów!

W dniu 1 stycznia powraca na mapę Polski 41 sądów rejonowych, zlikwidowanych w wyniku bezmyślnej "reformy", przeforsowanej przez byłego ministra sprawiedliwości wbrew opiniom i woli wszystkich polskich środowisk prawniczych oraz społeczności lokalnych. Społeczeństwo polskie poniosło koszty wymiany tablic, pieczęci i druków, koszty długotrwałych prac legislacyjnych, koszty zatrudnienia kilkudziesięciu dodatkowych dyrektorów sądów powołanych przez ministra, koszty l...

Koniec prac nad u.s.p. w Komisji Sprawiedliwości

W dniu 17 grudnia 2014 r. sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła prace i skierowała do drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, znany jako Lex Biernacki (druk nr 2680). Szczegółowe rozwiązania tego projektu były wielokrotnie krytykowane przez środowisko sędziowskie. Informację o wcześniejszym przebiegu prac nad projektem oraz krytycznych uchwałach można znaleźć na naszej stronie intern...

Sędziowie muszą mieć dostęp do komentarzy i literatury prawniczej - "Iustitia" interweniuje

W związku z ostatnimi decyzjami wskazującymi, że Ministerstwo Sprawiedliwości (a ściślej działające w jego imieniu Centrum Zakupów dla Sądownictwa) zamierza zakupić i udostępnić sędziom tylko jeden program prawniczy tzw. system informacji prawnej, "Iustitia" po raz kolejny podjęła w tej sprawie kroki. Poprzednio bowiem zajmowaliśmy stanowisko w tej sprawie w kwietniu 2014 r. i można się z nim zapoznać tutaj. Ponieważ - co chyba nikogo nie zaskakuje - w imię czyni...

Media