Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Medel w Paryżu o sytuacji sądownictwa w Polsce i Turcji

W dniu 22 października 2016 roku w Paryżu odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), które zajęło się głównie sytuacją sądownictwa w Turcji i Polsce. Głównym punktem tego posiedzenia była sytuacji sądownictwa w Turcji zwłaszcza po aresztowaniu Przewodniczącego Unii Sędziów Tureckich, stowarzyszonej z organizacją MEDEL, sędziego Murata Arslana. W toku obrad omówiono działanie platformy poświęco...

1,3 mln zł na nagrody dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości

Jak informuje Sieć Obywatelska Watchdog Polska w okresie od 1 maja do 30 września br. w Ministerstwie Sprawiedliwości wypłacono 1,3 mln zł nagród dla jego pracowników. Ministerstwo odmawia podania imion i nazwisk osób, które otrzymały nagrody. Źródło: https://twitter.com/SiecObywatelska/status/789096414584401920...

Helsińska Fundacja Praw Człowieka o kierowanym do polskiego rządu apelu w sprawie wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej

Jak informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ponad 90 organizacji pozarządowych z wielu krajów podpisało się pod skierowanym do polskiego Prezydenta i Prezes Rady Ministrów apelem, wzywającym do wdrożenia zaleceń dotyczących praworządności, przedstawionych  polskim władzom w lipcu tego roku przez Komisję Europejską. ...

List od Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Martina Schulza

Pan Wojciech Buchajczuk Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” Ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa 06.10.2016 Szanowny Panie Prezesie, Dziękuję za list z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dziesięciu sędziów, co nastąpiło bez żadnego uzasadnienia. ...

Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu przeszkoli m. in. sędziów

Jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Sprawiedliwości  - Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu wygrała konkurs pt. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”. W ramach konkursu podmiot ten otrzyma dofinansowanie w kwocie 3.000.000 zł  (85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% z budżetu Skarbu Państwa, bez wkładu własnego). ...

Komunikaty

Media