Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

UCHWAŁA Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów nr 5 z dnia 29 stycznia 2020 r. - apel do kandydatów na stanowiska sędziowskie o rezygnację z kandydowania i niedopuszczenia do przeprowadzenia konkursu przez organ sprawujący funkcję KRS

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów apeluje do kandydatów na stanowiska sędziowskie w ramach aktualnie toczących się procedur konkursowych o rezygnację z kandydowania i niedopuszczenie do przeprowadzenia konkursu przez organ sprawujący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa. Wskazujemy, że w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., organ ten nie jest organem niezależnym, a jego decyzje będą...

UCHWAŁA Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów nr 4 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wezwania do rezygnacji członków organu sprawującego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów wskazuje, że w świetle uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., jak również wielu uchwał zgromadzeń i zebrań sędziów, organ aktualnie sprawujący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa nie jest niezależny od polityków i jako taki, nie wypełnia konstytucyjnych obowiązków: stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Działania sędziów-członków tego organu przyczyniły się do powstania...

Rada Europy przyjęła rezolucję w sprawie reformy sądownictwa. Polska będzie objęta monitoringiem

"W przyjętej przez Radę Europy rezolucji jest mowa o "frankenstainizacji" polskiego prawa i wezwanie do objęcia Polski procedurą monitoringu - informuje korespondentka Polsat News Dorota Bawołek. Za przyjęciem rezolucji głosowało 140 delegatów, przeciw było 37, a 11 wstrzymało się od głosu." "Wcześniej Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy opublikowało raport, w którym znalazło się stwierdzenie, że w Polsce naruszony został trójpodział w...

Ponad połowa Polaków popiera sędziów w sporze z rządem i prezydentem (RMF FM)

"Jak wynika z najnowszego sondażu United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", ponad połowa Polaków opowiada się po stronie sędziów w sporze z rządem i prezydentem po uchwale trzech Izb Sądu Najwyższego. 51,3 proc. pytanych uważa, że sędziowie wskazani przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie powinni orzekać, a Izba Dyscyplinarna nie jest sądem." "W sondażu przeprowadzonym przez United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" ...

Komunikaty

Media