Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 29.04.2019 r. Leszek Mazur"

"Sędzia Leszek Mazur nie wpisał do swojego oświadczenia majątkowego za ubiegły rok pieniędzy, które zarobił na stanowisku szefa Krajowej Rady Sądownictwa.- Temat jest prozaiczny, po prostu zapomniałem wpisać dochody z KRS do oświadczenia majątkowego - mówi w rozmowie z Onetem."Zapomniana" kwota jest niebagatelna - wynosi blisko 100 tys. zł." https://wiadomosci.onet.pl/kraj/szef-krs-nie-wpisal-do-oswiadczenia-majatkowego-duzej-kwoty-zapowiada-zlozenie/j3n1p...

Kto zajmie się skargą na działalność rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba ?

Pismem z 6 czerwca 2019 r., działając w imieniu zarządu, prezes  SSP „Iustitia” Krystian Markiewicz zawiadomił Ministra Sprawiedliwości oraz Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie o możliwości popełnienia przez Piotra Schaba – działającego jako Rzecznik Dyscyplinarny Sądów Powszechnych - deliktu dyscyplinarnego polegającego na publicznym zniesławieniu i pomówieniu sędzi Doroty Zabłudowskiej poprzez stwierdzenie, że: „ przyję...

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 08.07.2019 r.

W związku z pojawiającymi się w sferze publicznej informacjami dotyczącymi nieformalnych spotkań towarzyskich, jakie cyklicznie odbywają lider największego ugrupowania parlamentarnego, Prezes Rady Ministrów oraz Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Stałe Prezydium FWS pragnie przypomnieć, że zgodnie z art. 195 ust. 3 Konstytucji R.P. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działa...

Prośba o wsparcie zbiórki dla Łukasza Michalskiego, który uległ poważnemu wypadkowi

Szanowni Państwo,

zwracam się w imieniu rodziny do Państwa z prośbą o wsparcie dla Łukasza Michalskiego. Łukasz jest synem Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie Andrzeja Michalskiego. Ponad dwa tygodnie temu Łukasz uległ poważnemu wypadkowi i ma uszkodzony rdzeń kręgowy w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Raport Specjalnego Sprawozdawcy ONZ z zakresu zagadnień związanych z niezawisłością sędziów i niezależnością zawodów prawniczych Diego García-Sayán’a (najważniejsze fragmenty)

WSTĘP Niniejszy raport jest trzecim raportem przedłożonym przez Specjalnego Sprawozdawcę z zakresu zagadnień związanych z niezawisłością sędziów i niezależnością zawodów prawniczych Diego García-Sayán’a, powołanego na mocy rezolucji Rady Praw Człowieka o nr 35/11. W niniejszym sprawozdaniu Specjalny Sprawozdawca skupia się na zagadnieniach wiązanych z wolnością słowa, wolnością zrzeszania się i prawem pokojowego gromadzenia się przynależnym sędziom i prokurato...

Komunikaty

Media