Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Markiewicz o obradach w SN: "To nie zgromadzenie sędziów przedstawiło kandydatów, tylko pan Stępkowski" (TOK FM)

"W sobotnim głosowaniu Włodzimierz Wróbel uzyskał 50 głosów, Małgorzata Manowska - 25 głosów, Tomasz Demendecki - 14 głosów, Leszek Bosek - 4 głosy, Joanna Misztal-Konecka - 2 głosy. Pięćdziesięciu sędziów Sądu Najwyższego napisało do prezydenta, żeby zastanowił się przed powołaniem nowego I prezesa sądu. Przekonują, że "pozycja prezesa może być podważana i słaba ze względu na skalę uchybień podczas obrad zgromadzenia, które wybrało kandydatów na ...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 23.05.2020 r. w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stwierdza, że z treści art. 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika jasno, że Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Jedynym kandydatem, który w dniu 23.05.2020 r. uzyskał poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, a więc ponad połowy członków tego orga...

Sądowy przewrót 2020, czyli nieudana misja podporządkowania prezydentowi SN przez jego namiestnika - Prezes Iustitii Krystian Markiewicz

O co tak naprawdę walczą "starzy" sędziowie SN? Czy "tylko" o dochowanie procedur, które w prawie są tak samo ważne jak w lotnictwie? Tu nie można pozwolić sobie na pomyłki. Dziś walka toczy się o prawo każdego obywatela do niezawisłego sądu oraz do wolnych i uczciwych wyborów - podkreśla prezes Iustitii. całość wywiadu dostępna tutaj: https://wyborcza.pl/7,95891,25952099,sadowy-przewrot-2020-czyli-nieudana-misja-podporzadkowania.html#S.koronawirus-K.L-B....

Pytania Sędziów RP do kandydatów na kandydatów na I Prezesa SN

Szanowni Państwo Sędziowie Sądu Najwyższego, Wybór I Prezesa Sądu Najwyższego, konstytucyjnego organu władzy sądowniczej ma znaczenie nie tylko dla Państwa, ale wszystkich obywateli, w tym sędziów pozostałych sądów Rzeczypospolitej Polskiej. I Prezes Sądu Najwyższego powinien być AUTORYTETEM. I Prezesem Najwyższego powinna być osoba, która bez wątpliwości jest SĘDZIĄ, gwarantuje apolityczność, cieszy się autorytetem w środowisku, której postawa moralna nie budzi na...

Komunikaty

Media