Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędziowie i adwokaci poddawani torturom w tureckich więzieniach

Przedstawiamy kolejny list obrazujący dramatyczną sytuację sędziów w Turcji. Dla bezpieczeństwa z listu zostały usunięte dane pozwalające ustalić jego autora.    Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Członkowie ADMI (Associazione Donne Magistrato Italiane) Nazywam się dr …., w przeszłości byłem sędzią w sądzie w ….. , jednakże obecnie już nim nie jestem. Zostałem pozbawiony urzędu bez możliwości obrony i bez przedstawienia jakichkolwiek zarzutów tak, jak i wielu inn...

Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ dla Polski

Komitet Praw Człowieka ONZ ogłosił rekomendacje z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.  Do 5 października 2016 r. Pakt ratyfikowało 168 państw, w tym Polska, która ratyfikowała go w roku 1977. (źródło: www.rpo.gov.pl).  Komitet Praw Człowieka                Uwagi końcowe dotyczące siódmego sprawozdania okresowego Rzeczypospolitej Polskiej* ...

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Sędziów – Niezawisłość Sędziowska 28 - 29 października 2016, Ohrid, Macedonia.

W dniach 28 i 29 października 2016 roku odbyła się w Ohrid, w Macedonii międzynarodowa konferencja, której tematem była niezawisłość sędziowska. Konferencja ta została zorganizowana przez Sąd Najwyższy Republiki Macedonii, Stowarzyszenie Sędziów Macedońskich, Instytut CEELI (niezależna organizacja działająca na rzecz wspierania zasad państwa prawa) z siedzibą w Pradze oraz Departament Stanu USA. ...

Deklaracja Paryska MEDEL

Przedstawiciele organizacji członkowskich MEDEL (Stowarzyszenia Sędziów Europejskich dla Demokracji i Wolności zwanego dalej „Stowarzyszeniem”), zebrani na obradach w dniu 21 października 2016 roku w Paryżu, uchwalają co następuje:

Sędziowie poprowadzą zajęcia edukacyjne w sześciu białostockich szkołach

Prawo w pigułce dla uczniów Uczniowie białostockich szkół będą mieli okazję spotkać się z sędziami i pogłębić wiedzę na temat prawa. Sędziowie poprowadzą zajęcia edukacyjne w sześciu białostockich szkołach 26 października 2016 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy Miasta Białystok i Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Białymstoku mające na celu popularyzowanie wiedzy o prawie oraz wzmacnianie autorytetu sądów i sędziów wśród ...

Komunikaty

Media