Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Apel Trzech Stowarzyszeń do Prezydenta RP

                                            W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r. nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, która zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów oraz prawo dostępu Ministra Sprawiedliwośc...

Dalsze działania w sprawie nowelizacji u.s.p.

Kwestia nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony opinii publicznej. Przypomnijmy, że uchwalona właśnie przez Sejm ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji „kilometrówek”. Duże kontrowersje, z punktu widzenia praw obywatelskich, budzi kwestia dostępu polityków ...

Akcja STOP ACTA 2.0

W związku z kontrowersjami odnośnie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z 20.02.2015 r., które m.in. dają Ministrowi Sprawiedliwości prawo dostępu do akt i systemów informatycznych sądów, na Facebooku zostało utworzone wydarzenie „STOP ACTA 2.0”. Zdaniem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przyjęte rozwiązania naruszają podstawowe prawa obywatelskie, zwłaszcza prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia. Zauważamy...

Zmiany u.s.p. uchwalone, prawa obywatelskie zagrożone

W dniu 21 lutego 2015 r. Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację u.s.p. Przyjęta właśnie przez Sejm ustawa o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych czeka teraz na podpis Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uchwalona ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji „kilometrówek”. Największe kontrowersje, z p...

Monitoring stresu zawodowego w sądach

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” skorzystało z zaproszenia Stowarzyszenia Zdrowa Praca i partnerów tego Stowarzyszenia. Dwie wiceprezes: Jolanta Korwin-Piotrowska i Barbara Zawisza wzięły udział w spotkaniu, które odbyło się w dniu 26 listopada 2014 roku w Warszawie. W czasie tego spotkania „Iustitia” została poinformowana o projekcie „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutki zdrowotne”, jego celach i źródłach finansowania. Szczegóły o projekcie,...

Media