Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Spotkanie w Krajowej Radzie Sądownictwa na temat stosowania orzecznictwa Trybunału Strasburskiego

16.03.2015 r. odbyło się już trzecie spotkanie zorganizowane przez Krajowa Radę Sądownictwa, w którym wzięło udział także Stowarzyszenie Sędziów Polskich  „Iustitia”, dotyczące upowszechniania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wszyscy, liczni uczestnicy zostali wymienieni w komunikacie dotyczącym tego wydarzenia, nakreślającym zarazem charakter spotkania. Informacja znajduje się na stronie Rady. Jego celem było zebranie wiedzy na temat działań, jaki...

Wniosek do Krajowej Rady Sądownictwa o złożenie skarg konstytucyjnych

W ostatnich latach weszło w życie sporo zmian legislacyjnych, pogarszających pozycję ustrojową polskich sędziów. Warto wspomnieć podniesienie wieku osiągania stanu spoczynku, przy braku – w przeciwieństwie do wszystkich pracowników - odpowiednich przepisów przejściowych,  obniżenie wynagrodzenia za czas choroby i obniżenie wysokości zwrotu kosztów przejazdu do sądu do wysokości, która nie pokrywa kosztów zakupu paliwa oraz planowane zlikwidowanie tego zwrotu w stosunku do...

Spotkanie sędziów z przedstawicielami Komisji Europejskiej

14 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne, doroczne spotkanie delegacji Komisji Europejskiej ze środowiskiem sędziowskim służące omówieniu głównych, aktualnych problemów wymiaru sprawiedliwości, w związku z wpływem, jaki wywiera na  funkcjonowanie gospodarki.  W spotkaniu wzięli udział ze strony Komisji - m.in. Michał Wiktorowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Spraw Konsumenckich i Równości Płci,&n...

"Lex Biernacki" do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej  nowelizacji ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych (lex Biernacki). Według doniesień prasowych wniosek miał być wysłany w poniedziałek. Uchwalona ustawa zawiera wiele krytykowanych przez środowisko sędziowskie, w tym SSP "Iustitia" rozwiązań np. dotyczących  ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia ro...

Obchody 25-lecia Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 23 lutego 1990 roku odbyło się pierwsze historyczne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa – nowego wówczas organu, który miał stać na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów.  Można uznać, że ta data symbolicznie otwiera okres funkcjonowania niezależnego sądownictwa w wolnej Polsce. Z okazji 25. rocznicy tego wydarzenia w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyły się obchody jubileuszowe. Licznie stawili się na nich najwyżsi rangą przeds...

Media