Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Ustawa o zmianach dotyczących Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podpisana

  W dniu 28 kwietnia 2015 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał zmianę ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Część przepisów ustawy wzbudzała znaczne kontrowersje, gdyż jest to kolejny akt prawny poszerzający zakres władzy Ministra Sprawiedliwości nad sądami – tym razem w zakresie wpływu na kształcenie kandydatów na sędziów. Szczególne zaniepokojenie wzbudziło zwiększenie roli ministra ...

Spotkanie stowarzyszenia MEDEL we Włoszech

W dniach 27 – 28 marca 2015 r. w Reggio di Calabria zebrali się przedstawiciele europejskich stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich zrzeszonych w MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) z Belgii, Francji, Grecji, Niemiec, Maroka, Polski, Portugalii, Serbii i Włoch. Gospodarzami spotkania było włoskie stowarzyszenie sędziowskie Magistratura D...

Ekspertyza "Iustitii" dla Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje obecnie sprawę zgodności z konstytucją przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r., zmieniającej Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie dotyczącym wynagrodzeń sędziów. Przedmiotem pytania prawnego zadanego w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku jest treść art. 10 ust. 2 oraz Załącznika Nr 3 przedmiotowej ustawy, czyli przepisów przejściowych określających stawki płacowe, jakie otrzymali od dnia 1 sty...

Wzory pozwów o „kilometrówki”

Wszystkich sędziów, którzy za sprawą decyzji władz politycznych zostali obciążeni kosztami funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo odebrano im prawo zwrotu kosztów dojazdu do sądu, informujemy, że do niniejszego artykułu dołączony zostaje specjalny załącznik - wzory sześciu pozwów o koszty dojazdu. Pozwy, opracowane w Zespole Ustrojowym „Iustitii”, wolno oczywiście rozpowszechniać bez ogranic...

Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. Krajowa Rada Sądownictwa uchwaliła dwa stanowiska w istotnych dla wymiaru sprawiedliwości kwestiach. W sprawie skargi konstytucyjnej Prezydenta RP dotyczącej ostatniej nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych (lex Biernacki), w związku z pismem Przewodniczącego składu orzekającego w tejże sprawie, odnosząc się do zarzutów postawionych we wniosku, Rada przedstawiła następujące stanowisko: Uchwał...

Media