Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konferencja "Iustitii" i kwartalnika o kosztach w sprawach cywilnych

     W dniu 30 listopada 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja, której tematem były "Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym". Została ona zorganizowana przez Redakcję Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Wydawnictwo C.H. Beck. Za stronę merytoryczną odpowiadał Zespół Prawa Cywilnego SSP "Iustitia". ...

Podręcznik szkolny obraża polskich sędziów - "Iustitia" żąda wycofania go z użytkowania

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało egzemplarz podręcznika do nauki przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie". Podręcznik, którego autorami są Elżbieta Dobrzycka i Krzysztof Makara, przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, zatem 13 - 15 latków.      Podręcznik zawiera bardzo ciekawą ocenę polskich organów konstytucyjnych. Sejm, Senat, Radę Ministrów traktuje z szacunkiem. Sądy - w ocenie autorów - na szacunek już nie zasługują....

55. Doroczne Zgromadzenie IAJ-UIM i EAJ w Aleksandrii

     W dniach 11 – 15 listopada 2012 r. w Aleksandrii k. Waszyngtonu odbyło się 55 doroczne Zgromadzenie Światowej Unii Sędziów (IAJ-UIM). Jak zawsze towarzyszyły mu zebrania czterech grup regionalnych. Obecni byli przedstawiciele ponad 50 organizacji sędziowskich. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” było reprezentowane podczas obrad IAJ-UIM oraz jej regionalnej grupy europejskiej (European Judges Association - EAJ) przez wiceprezesa Łukasza Piebiaka. Również jak co...

Spotkanie Rady Administracyjnej MEDEL w Bukareszcie

W dniach 09 – 10 listopada 2012 r. w Bukareszcie odbyło się spotkanie Rady Administracyjnej MEDEL. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” było reprezentowane przez członka zarządu Annę Adamską – Gallant. W ramach spotkania odbyła się konferencja poświęcona pozycji i roli krajowych rad  sądownictwa i prokuratury. W jej trakcie debatowano o pozycji ustrojowej rad sądownictwa i prokuratury, w tym ich relacji z ministrem sprawiedliwości. Uczestnicy byli zgodni co do teg...

Wniosek "Iustitii" do Krajowej Rady Sądownictwa o zaskarżenie ustawy emerytalnej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się do Krajowej Rady Sądownictwa o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego art. 7 pkt 1c ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, a w przypadku, gdyby przepis ten z dniem 1 stycznia 2013 r. zdążył wejść w życie - znowelizowanego przezeń art. 69 § 2a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Powyższe przepisy dowio...

Media