Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

XIX Zebranie Delegatów

     W dniach 9-11 maja 2014 r. w Kielcach odbyło się XIX Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP "Iustitia". W toku zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i przyjęto kilka istotnych uchwał, których treść podamy w odrębnym komunikacie. Nie zostały natomiast przyjęte zmiany w Statucie Stowarzyszenia.

Prośba o wsparcie dla chorego dziecka

Proszę o rozważenie przekazania 1 % podatku na mojego syna Andrzeja. Syn znowu przebywa w szpitalu - jest to piąta hospitalizacja od jesieni. Andrzej powoli traci nabyte umiejętności, nie radzi sobie z przykurczami kończyn. Informacje o możliwości wsparcia syna znajdują się na jego stronie internetowej http://www.andrzejekszekiel.pl/ Agnieszka Pieńkowska-Szekiel Oddział "Iustitii" w Katowicach...

"Iustitia" apeluje o pełny dostęp sędziów do programów prawniczych

Zespół ds. Informatyzacji Sądów „Iustitii” zwrócił się do Dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa w Krakowie o rozważenie możliwości zakupienia dla jednostek sądownictwa, oprócz oprogramowania oferowanego przez Wolters Kluwer Polska S.A. („Lex”), również oprogramowania z systemem informacji prawnej oferowanego przez C.H. Beck („Legalis”) i LexisNexis Polska („Lex Polonica”). W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę ramową wyłącznie z jednym dost...

Pensum sędziowskie wg wzorców niemieckich

W związku z organizacją uroczystej konferencji „E – protokół a wymiar sprawiedliwości” będziemy gościć w dniach 31.03.-1.04.2014 r. Sędziego Sądu Apelacyjnego z Drezna Alexandra Klercha. Pan Sędzia w dniu 31 marca 2014r. podczas konferencji wygłosi wykład na temat niemieckiego systemu nagrywania rozpraw oraz zademonstruje praktycznie sposób nagrywania rozpraw przez niemieckich sędziów. Z kolei w dniu 1 kwietnia 2014r. o godz. 9.30  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy p...

Konkurs ELSA na glosę

27 lutego 2014 roku w Auli Reprezentacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Gala Finałowa XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, której jednym z honorowych patronów było SSP „Iustitia”. Stowarzyszenie na Gali reprezentował Członek Zarządu Stowarzyszenia Andrzej Skowron – Przewodniczący Zespołu ...

Komunikaty

Media