Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

25 finał WOŚP

Jak co roku Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA chciałby wesprzeć szczytny cel, jaki przyświeca 25 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2017) przekazując w całości na jego rzecz środki uzyskane z licytacji Apteczki Prawnej (z autografami Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak, którzy zostali wyróżnieni w konkursie Obywatelski Sędzia Roku 2015 za koordynację projektu powstania i dystrybucji na lekcjach szkolnych Apteczki Prawnej).  lin...

Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚ solidaryzuje się z sędziami w zakresie bezpośredniego stosowania przez nich Konstytucji RP

Uchwała Nr 5/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie solidarności środowiska prawniczego     Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (obwieszczenie Rektora UŚ z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego):  § 1 Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z narastającym zaniepokojeniem obserwuje coraz czę...

Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przyłączyła się do apelu o zwołanie kongresu prawników

12 grudnia 2016r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę nr 02/12/16, gdzie wyraziła sprzeciw wobec działań podejmowanych przez obecną większość parlamentarną, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rząd, gdyż godzą one w podstawowe zasady naszego porządku konstytucyjnego, co dotyczy w szczególności pozycji Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej i wynikających z niej zasad: demokratycznego państwa prawnego, podziału władz, nieza...

Ujawniamy: 517 nieobsadzonych etatów sędziowskich w Polsce

Już w 2012 roku w mediach zwracano uwagę na długotrwałość postępowań nominacyjnych dla sędziów. Wówczas to ponad połowa postępowań trwała dłużej niż rok, a nieobsadzonych było 411 stanowisk sędziowskich (gazeta prawna.pl).  Zwróciliśmy się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniem o liczbę nieobsadzonych stanowisk sędziowskich oraz o czas trwania poszczególnych etapów procedury dysponowania wolnymi stanowiskami.  W odpowiedzi czytamy:  Wg stanu na dzień 30 wrz...

Komunikaty

Media