Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Podziękowanie Prezydenta MEDEL dla "Iustitii"

W związku z konferencją i posiedzeniem Rady Administracyjnej MEDEL, które odbyły się w Gdańsku w dniach 15 - 16 marca 2013 r., Prezydent MEDEL, przedstawiciel Portugalii Antonio Cluny, skierował do Prezesa "Iustitii" specjalny list z podziękowaniami, prosząc o przekazanie tych podziękowań wszystkim członkom Stowarzyszenia. Przedstawiamy zatem treść listu. ...

Iustitia opiniuje projekt zmiany rozporządzenia o doręczaniu pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało z Ministerstwa Sprawiedliwości do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym. A oto opinia o dokumencie sformułowana przez "Iustitię", przygotowana przez Zespół Prawa Cywilnego SSP "Iustitia" pod kierown...

Spotkanie delegacji "Iustitii" z przedstawicielami Komisji Europejskiej

19 marca 2013 r. przedstawiciele Zarządu „Iustitii” - prezes Maciej Strączyński i członek Zarządu Łukasz Piebiak spotkali się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy zaprosili na to spotkanie reprezentantów Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz „Iustitii”. Przedstawiciele ministerstwa jednak nie wyrazili zainteresowania udziałem w spotkaniu w takim składzie, a reprezentantka KSSiP opuściła spotkanie... po minucie, w wyniku j...

Odmowa przeniesienia sędziego jest zaskarżalna do WSA. Koniec „dyskrecjonalnych uprawnień ministra”!

(Treść orzeczenia WSA w Warszawie do pobrania na końcu tekstu)      Od lat sędziowie przyzwyczaili się, że wniosek sędziego o przeniesienie go przez Ministra Sprawiedliwości do innego sądu - z uwagi na sytuację rodzinną czy osobistą - oznacza często początek drogi przez mękę. Jeżeli minister nie miał ochoty przenieść sędziego, następowało najpierw wielomiesięczne oczekiwanie (niekiedy powyżej roku), a w końcu dostawało się decyzję odmowną. Bez uzasadnienia. Kol...

Zarząd „Iustitii” zwraca się do ministra w sprawie kosztów dojazdów sędziów

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań w sprawie sposobu realizowania przez niektórych dyrektorów sądów powszechnych uprawnień sędziów wynikających z art. 95 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje, że w razie uzyskania zgody na zamieszkiwanie poza siedzibą sądu, sędziemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, na zasadach obowiązu...

Media