Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Żegnamy Pierwszego Sędziego Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" z wielkim żalem przyjmuje wiadomość o śmierci Ś.P. STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego który po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas w dniu 9 stycznia 2014 r. ...

List Prezesa MEDEL do Ministra Sprawiedliwości

Prezes stowarzyszenia MEDEL (Magistrats Europees pour la Democratie Et la Liberte - Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności), Antonio Cluny z Portugalii, wystosował w imieniu Stowarzyszenia list do Ministra Sprawiedliwości RP Marka Biernackiego w sprawie sytuacji w polskim sądownictwie, w szczególności sytuacji sędziów, którzy zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r. uznali się za nieuprawnionych do orzekania w wyniku nieprawidłowych p...

Kto przeniósł sędziów zniesionych sądów?

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” uzyskało z Ministerstwa Sprawiedliwości informację publiczną dotyczącą tego, kto podpisał decyzje o przenoszeniu sędziów znoszonych sądów. Ministerstwo początkowo nie chciało powyższej informacji udzielić, jednakże po uzasadnieniu naszego wniosku (a także po nagłośnieniu odmowy przez prasę) otrzymaliśmy wykaz decyzji podjętych w sprawie sędziów znoszonych sądów. Żadnej decyzji o przeniesieniu sędziego nie podpisał Min...

SN wypowie się w kwestii prawidłowości przenoszenia sędziów

Na dzień 28 stycznia 2014 r. został wyznaczony termin posiedzenia pełnego składu Sądu Najwyższego dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w zakresie dotyczącym następującego zagadnienia prawnego: „Czy w podjęciu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe, wydanej na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o...

Nowelizacja u.s.p. przed Trybunałem Konstytucyjnym

30 października 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dokonanej ustawą z 18 sierpnia 2011 r., pod koniec ubiegłej kadencji Sejmu.  Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był wiceprezes TK Stanisław Biernat. Ogłoszenie wyroku nastąpiło 7 listopada 2013 roku o godz. 10.30. Trybunał...

Media