Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Spotkanie w sprawie upowszechniania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W dniu 21 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie robocze organizowane przez Krajową Radę Sądownictwa na temat upowszechniania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz uwzględniania tej problematyki w szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. ...

Propozycja zmian w postępowaniu dyscyplinarnym odrzucona przez komisje sejmowe

     W dniu 21 lutego 2013 r. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisja Obrony Narodowej na wspólnym posiedzeniu obradowały nad senackim projektem ustawy o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych i Prawo o ustroju sądów wojskowych.      Projekt zakładał zmianę trybu postępowań o uchylenie immunitetu sędziowskiego. W obu ustawach obecne przepisy stanowią, że wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu podlega wstępnej kontroli właściwego prezesa sądu,...

Projekt ustawy o okręgach sądowych przyjęty przez komisję sejmową!

     Projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych, pod którym obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej zebrał ponad 160 tysięcy podpisów, został przyjęty przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP i skierowany do drugiego czytania w Sejmie.      Podczas prac w Komisji wprowadzono do projektu sporo poprawek, ale nie zmieniają one zasadniczego celu ustawy - przywraca ona samodzielność wszystkim sądom zniesionym z dniem 1 stycznia 2013 r. przez mi...

Sprawy podręcznika do wiedzy o społeczeństwie ciąg dalszy

W listopadzie 2012 r. SSP "Iustitia" zwróciło się do Minister Edukacji Narodowej z wnioskiem o niezwłoczne wycofanie podręcznika do nauki wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjum autorstwa Elżbiety Dobrzyckiej i Krzysztofa Makary z uwagi na jego nieprawdziwe i szkalujące treści dotyczące wymiaru sprawiedliwości i sędziów, a tym samym negatywny wpływ na wychowanie młodzieży.

„Iustitia” zwraca się do KRS w sprawie prowadzenia przez sędziów zajęć dydaktycznych

     Jak wiadomo, sędziowie zgodnie z art. 86 § 1 ustawy - Prawa o ustroju sądów powszechnych, mają ograniczone prawo podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Wolno im podejmować tylko pracę dydaktyczną, dydaktyczno-naukową lub naukową. Jedną z głównych instytucji, gdzie sędziowie prowadzą zajęcia dydaktyczne, jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, której głównym założeniem jest, że wykładowcami będą w niej doświadczeni sędziowie.      Sędzia powinien...

Media