Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Przyspieszenie wymiany członków KRS i zmiany stanu spoczynku sędziów

22 lutego 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Krajowej Rady Sądownictwa trzecią już wersję zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Obecna wersja ustawy przyspiesza wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych przez sędziów z 90 do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.  Wygaszana jest również kadencja rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i asesorów sądowych oraz ka...

Średni czas trwania postępowań sądowych w 2016 roku

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronach Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości:

 

Stanowisko Samorządu Radców Prawnych w sprawie proponowanych zmian w ustroju sądownictwa

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyjęło 17 lutego 2017 r. stanowisko w sprawie proponowanych zmian w ustroju sądownictwa. „Wynikająca z zasady trójpodziału władzy odrębność władzy sądowniczej od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz powiązana z nią zasada niezawisłości sędziów mają służebne znaczenie wobec przysługującego każdemu obywatelowi prawa do rozpatrzenia jego sprawy przez sąd w sposób sprawiedliwy, jawny i bez nieuzasadnionej zwłoki. Powyższe ...

Prokuratorzy przeciwko instrumentalnemu podejmowaniu śledztw

Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” w sprawie instrumentalnego podejmowania śledztw.  Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” wyraża głębokie zaniepokojenie medialnymi informacjami o podejmowanych przez prokuratorów próbach instrumentalnego wykorzystania ustawowych uprawnień w celu wywarcia wpływu na przebieg postępowania sądowego i orzeczeń sądów. Bezpodstawne wszczęcie śledztwa stanowi tego samego rodzaju naruszenie prawa, jak jego nieuza...

Aktualizacja Uniwersalnej Karty Sędziego

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW (International Association of Judges - IAJ) AKTUALIZACJA UNIWERSALNEJ KARTY SĘDZIEGO Paryż, 6 stycznia 2017 r.  W latach 1993-1995 poszczególni regionalni członkowie IAJ przyjęli karty statusu sędziego:  - “Karta Sędziów w Europie" przyjęta przez Europejskie Stowarzyszenie Sędziów w 1993 r. http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2013/01/Statuto-Giudice-EAJ.pdf  - “Karta Sędziów Iberoamerykańskich” (Estatuto del J...

Komunikaty

Media