Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Pozycja ustrojowa sędziego

Na rynku ukazała się publikacja, którą Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” chciałoby wszystkim zainteresowanym problematyką wymiaru sprawiedliwości gorąco zarekomendować. Wydana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer w styczniu 2015 roku praca zbiorowa pod redakcją naukową dr. Ryszarda Piotrowskiego poświęcona jest pamięci sędziego Stanisława Dąbrowskiego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 2010-2014. Asumpt do jej powstania dała konferencja pt. „Władza są...

Minister Sprawiedliwości odmawia „Iustitii”...

Jak zapewne część osób pamięta, w dniu 22 października 2014 r.  kierownictwo „Iustitii” zostało przyjęte przez Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. W trakcie tego spotkania przyjęto, że będą miały miejsce dalsze kontakty i wstępnie ustalono wolę dalszych spotkań. Jednak już następne spotkanie zostało przez Biuro Ministra odwołane z powodu urlopu Pana Ministra. Od tego czasu próbowaliśmy ustalić nowy jego termin - bezskutecznie. Pod koniec stycznia zwróci...

Studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego Mistrzami Mediacji w Konkursie ELSA Poland

Już po raz trzeci najlepsi studenci z całej Polski spotkali się aby walczyć o tytuł „Mistrzów Mediacji”.  III Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji po raz kolejny organizowany był przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, przy honorowym patronacie m. in. „Iustitii”. Wizją projektu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego...

Krajowa Rada Sądownictwa wnosi o skierowanie nowelizacji u.s.p. do Trybunału Konstytucyjnego

Krajowa Rada Sądownictwa na dzisiejszym posiedzeniu zwróciła się do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by przed podpisaniem nowelizacji ustawy o sądach powszechnych (tzw. Lex Biernacki) zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że że uchwalona właśnie przez Sejm ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likw...

Apel Trzech Stowarzyszeń do Prezydenta RP

                                            W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r. nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, która zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów oraz prawo dostępu Ministra Sprawiedliwośc...

Komunikaty

Media