Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Kto przeniósł sędziów zniesionych sądów?

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” uzyskało z Ministerstwa Sprawiedliwości informację publiczną dotyczącą tego, kto podpisał decyzje o przenoszeniu sędziów znoszonych sądów. Ministerstwo początkowo nie chciało powyższej informacji udzielić, jednakże po uzasadnieniu naszego wniosku (a także po nagłośnieniu odmowy przez prasę) otrzymaliśmy wykaz decyzji podjętych w sprawie sędziów znoszonych sądów. Żadnej decyzji o przeniesieniu sędziego nie podpisał Min...

SN wypowie się w kwestii prawidłowości przenoszenia sędziów

Na dzień 28 stycznia 2014 r. został wyznaczony termin posiedzenia pełnego składu Sądu Najwyższego dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w zakresie dotyczącym następującego zagadnienia prawnego: „Czy w podjęciu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe, wydanej na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o...

Nowelizacja u.s.p. przed Trybunałem Konstytucyjnym

30 października 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dokonanej ustawą z 18 sierpnia 2011 r., pod koniec ubiegłej kadencji Sejmu.  Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był wiceprezes TK Stanisław Biernat. Ogłoszenie wyroku nastąpiło 7 listopada 2013 roku o godz. 10.30. Trybunał...

Kto podpisał decyzje o przeniesieniu sędziów? Ministerstwo odmawia informacji publicznej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie dwóch informacji publicznych: ile decyzji o przeniesieniu sędziów z 79 sądów zniesionych z dniem 1 stycznia 2013 r. na nowe miejsca służbowe podpisał osobiście Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin oraz (odrębnie), kto podpisał decyzje o przeniesieniu wszystkich sędziów 79 sądów zniesionych z dniem 1 stycznia 2013 r. na nowe miejsca służbowe - z wyszczególnieniem, ...

Co się dzieje w sądach po reformie Gowina?

Wszyscy chcielibyśmy znać faktyczną sytuację w sądach. "Reforma Gowina" skutkowała zniesieniem 79 sądów, których sędziowie, w wyniku zapoznania się z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, mają obecnie uzasadnione wątpliwości co do tego, czy mają prawo orzekać. Ministerstwo Sprawiedliwości, któremu Sąd Najwyższy zarzucił poważne błędy prawne, oczywiście twierdzi, że uchwała jest błędna i sugestie te rozsyła do wszystkich sądów z niespoty...

Media