Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Pożegnanie Prezesa Stanisława Dąbrowskiego

16 stycznia 2014 r. pożegnaliśmy Pierwszego Sędziego Rzeczypospolitej. Stanisław Dąbrowski - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i były Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - pochowany został na warszawskich Powązkach Wojskowych, najważniejszej czynnej nekropolii stolicy, miejscu ostatniego spoczynku wielkich Polaków, którzy opuścili nas w ostatnich latach. ...

Zmiany u.s.p. w Komisji Sprawiedliwości

Reaktywacja małych sądów, obniżenie "chorobowego" i zmiana drogi do nominacji W dniu 8 stycznia 2014 roku sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmowała się trzema projektami zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, niezwykle istotnymi z punktu widzenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Pierwszy z projektów (druk nr 1502) dotyczył rządowej propozycji obniżenia wynagrodzeń sędziów w czasie choroby. Drugi projekt (druk nr 1509) to wysunięta ...

Kwartalnik "Iustitia" na liście czasopism naukowych

Duży sukces odnotował kwartalnik „Iustitia”, który w grudniu 2013 roku znalazł się w prestiżowym gronie czasopism naukowych. Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. (część B, poz. 1274) nasz kwartalnik otrzymał 2 punkty za publikacje w czasopismach naukowych. Zespołowi redakcyjnemu serdecznie gratulujemy. Treść komunikatu MNiSW  (MK)...

Żegnamy Pierwszego Sędziego Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" z wielkim żalem przyjmuje wiadomość o śmierci Ś.P. STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego który po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas w dniu 9 stycznia 2014 r. ...

List Prezesa MEDEL do Ministra Sprawiedliwości

Prezes stowarzyszenia MEDEL (Magistrats Europees pour la Democratie Et la Liberte - Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności), Antonio Cluny z Portugalii, wystosował w imieniu Stowarzyszenia list do Ministra Sprawiedliwości RP Marka Biernackiego w sprawie sytuacji w polskim sądownictwie, w szczególności sytuacji sędziów, którzy zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r. uznali się za nieuprawnionych do orzekania w wyniku nieprawidłowych p...

Media