Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Solidarność z rumuńskimi sędziami.

Uchwała w sprawie protestów sędziów w Rumunii. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wyraża solidarność z sędziami rumuńskimi, którzy sprzeciwiają się zmianom w wymiarze sprawiedliwości podważającym niezależność sądów i niezawisłość sędziowską. Protest naszych kolegów z Rumunii został podjęty w słusznie pojętym interesie obrony fundamentów wymiaru sprawiedliwości. Nowe rozwiązania legislacyjne, przyjęte przez władzę ustawodawczą w Rumunii, stanowią zag...

Iustitia solidaryzuje  się  z tureckim sędzią Muratem Arslanem

Iustitia solidaryzuje się z tureckim sędzią Muratem Arslanem❗ ❗ skazanym w styczniu tego roku przez marionetkowy sąd turecki na 10 lat bezwzględnego więzienia. Nie pozwolimy przejść nad losem Murata Arslana i innych niezawisłych sędziów tureckich do porządku dziennego❗❗ #freeMurat #iustitia #solidaritywithMurat Murat Arslan to prezes stowarzyszenia sędziów tureckich Yarsav. Od lat zabierał publicznie głos, upominając się o poszanowanie praw człowieka i praworządno...

5 stowarzyszeń sędziowskich popiera słuszne postulaty płacowe innych niż sędziowie pracowników sądów powszechnych i administracyjnych

5 stowarzyszeń sędziowskich: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych wydało wspólne stanowisko w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów. Poniżej treść stanowiska. Stanowisko (pdf). ...

Międzynarodowy Kongres w Salonikach: "Niezależność i skuteczność wymiaru sprawiedliwości w Grecji kontekście prawnoporównawczym oraz europejskim"

W dniach 7 - 8 grudnia 2018r. miał miejsce międzynarodowy kongres w Salonikach zorganizowany przez Sąd Najwyższy oraz Administracyjny Sąd Najwyższy, Uniwersytet Arystotelesa, Wydział Prawa I Administracji w Salonikach oraz Fundację Onasisa. W pierwszym dniu przedmiotem obrad była niezawisłość sądownictwa, w kontekście krytyki orzeczeń sądowych oraz aktywizmu sędziowskiego i jego ograniczenia. Kolejno dyskutowano o niezależności sądownictwa, a postępowaniach dyscyplinarnych....

1 % podatku na rzecz Fundacji Dom Sędziego Seniora

Szanowne Koleżanki i Koledzy sędziowie, drodzy Iustitianie Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Fundacja Dom Sędziego Seniora, do której aktywnie należy m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ”Iustitia”, jako organizacja pożytku publicznego nieustannie gromadzi środki na realizację celów statutowych. W ubiegłym roku Fundacja pozyskała około 60.000 zł z odpisów z tytułu 1%. Bardzo dziękując za dotychczasową ofiarność i wybór Fundacji jako beneficjenta ...

Media