Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu Oddziału Terenowego w Warszawie SSP "Iustitia" popierająca uchwałę Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 03.08.2020 r.

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 03.08.2020 r. dotyczące uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP

3 sierpnia 2020 r. powołana nielegalnie przez prezydenta Andrzeja Dudę , w skrajnie upolitycznionym procesie nominacyjnym, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjęła nieważną uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję. Przypominamy, że Izba ta w całości została powołana przez Prezydenta na wniosek neo-KRS, mimo zakazu wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w związku z zadaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedli...

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z 23 lipca 2020 r. w sprawie zarzutów dyscyplinarnych sformułowanych przeciwko członkom Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem gromadzenia informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wyraża stanowczą krytykę i sprzeciw wobec ostatnich działań Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława W. Radzika. W swoim komunikacie Rzecznik poinformował o przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych 14 sędziom sądów powszechnych, którzy w jego mniemaniu dopuścili si...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie ataków wymierzonych w społeczność LGBT

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”:  - przywołując słowa preambuły do Konstytucji RP zawierającej wezwanie, aby za niewzruszoną podstawę RP uczynić dbałość o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi; - nie godząc się na brak poszanowania, czy wręcz pogardę dla uniwersalnych wartości i podstawowych praw, które zostały zdefiniowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, stanowią...

Markiewicz o obradach w SN: "To nie zgromadzenie sędziów przedstawiło kandydatów, tylko pan Stępkowski" (TOK FM)

"W sobotnim głosowaniu Włodzimierz Wróbel uzyskał 50 głosów, Małgorzata Manowska - 25 głosów, Tomasz Demendecki - 14 głosów, Leszek Bosek - 4 głosy, Joanna Misztal-Konecka - 2 głosy. Pięćdziesięciu sędziów Sądu Najwyższego napisało do prezydenta, żeby zastanowił się przed powołaniem nowego I prezesa sądu. Przekonują, że "pozycja prezesa może być podważana i słaba ze względu na skalę uchybień podczas obrad zgromadzenia, które wybrało kandydatów na ...

Komunikaty

Media