Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uzasadnienie uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.

"Publikujemy uzasadnienie uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., które dziś zostało podpisane przez skład orzekający i opublikowane w bazie orzeczeń SN (sygn. akt BSA I-4110-1/20). Uchwała została podjęta po rozpoznaniu wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa wyst...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z eskalacją represji wobec sędziów w Polsce oraz podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy represyjnej

Represje rządzących wobec polskich sędziów, stawających w obronie praworządności i niezależnych sądów, osiągnęły punkt krytyczny. Wykorzystując dyspozycyjne politycznie osoby zasiadające w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego bezterminowo zawieszono w czynnościach sędziego Pawła Juszczyszyna, z powodu wydania przez niego orzeczenia niewygodnego dla rządzących. Orzeczenie to miało na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 ro...

Czy możliwe jest skuteczne wycofanie poparcia udzielonego sędziemu-kandydatowi do Krajowej Rady Sądownictwa? dr hab. prof. nadzw. UŁ Anna Rakowska-Trela

Pełna treść opinii http://www.kwartalnikiustitia.pl/opinia-prawnasporzadzona-na-zlecenie-ssp-iustitiaczy-mozliwe-jest-skuteczne-wycofanie-poparcia-udzielonego-sedziemu-kandydatowi-do-krajowej-rady-sadownictwa,10053 Wnioski Podsumowując prowadzone w opinii rozważania, w ocenie opiniującej możliwe jest wycofanie poparcia sędziego kandydatowi zgłoszonemu do KRS. Przemawiają za tym:   porównanie regulacji zawartej w ustawie o KRS do regulacji innych ustaw o charakterze wyb...

Studenci prawa UJ apelują do prezydenta Dudy o zawetowanie ustawy kagańcowej

"- Jako studenci zaangażowani w działalność kół naukowych dostrzegamy zagrożenia płynące z destabilizacji systemu prawnego. Niepokoi nas instrumentalne traktowanie prawa oraz wprowadzanie poważnych zmian ustrojowych bez poszukiwania społecznego konsensusu - piszą autorzy petycji. W uchwale apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowania ustawy dyscyplinującej sędziów zwanej też kagańcową, która ich zdaniem godzi w niezawisłość sędziów i niezależność sądów, p...

Oświadczenie Paryskiej Rady Adwokackiej, Niemieckiej Rady Adwokackiej, Amsterdamskiej Rady Adwokackiej, Flamandzkiego Stowarzyszenia Adwokatów oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Paryska Rada Adwokacka, Niemiecka Rada Adwokacka, Amsterdamska Rada Adwokacka, Flamandzkie Stowarzyszenie Adwokatów oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wzywają Polski Parlament do odrzucenia w całości oraz odstąpienia od dalszych prac nad projektem ustawy wprowadzającym surowe kary dyscyplinarne wobec sędziów, którzy będą podejmowali próby weryfikacji legalności i konstytucyjnego umocowania Krajowej Rady Sądownictwa, nowo utworzonych Izb Sądu Najwyższego lub innych sądów ...

Komunikaty

Media