Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń sędziowskich z KRS

W dniu 7 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń sędziowskich - Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia z SSN Dariuszem Zawistowskim Przewodniczącym oraz Krzysztofem Wojtaszkiem Wiceprzewodniczącym i Waldemarem Żurkiem rzecznikiem prasowym Krajowej Rady Sądownictwa. „Ius...

Orzeczenie SN w sprawie "kilometrówek" sędziów

W dniu 17 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów rozpoznał zagadnienie prawne dotyczące sprawy kasacyjnej o „kilometrówki” sędziów, czyli zwrot kosztów przejazdu do siedziby sądów na rzecz sędziów, którzy uzyskali zgodę na zamieszkiwanie poza miejscowością będącą siedzibą sądu i dojeżdżanie do miejsca orzekania własnym samochodem. Sąd Najwyższy w dniu 9 września ...

Skład Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 7 stycznia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie U 8/15, dotyczące uchwał Sejmu odnośnie „wygaszenia” mandatów pięciu sędziów TK wybranych w dniu 8 października 2015 r. oraz wyboru 5 sędziów TK w dniu 2.12.2015 r. W uzasadnieniu tego postanowienia Trybunał podtrzymał stanowisko przyjęte we wcześniejszych wyrokach z 3 i 9 grudnia 2015 r. (w sprawach K 34/15 i K 35/15), iż uchwały o braku mocy pr...

Opinia KRS w sprawie nowelizacji ustawy o TK

W dniu 18 grudnia 2015 r. odbyło się  nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w celu przyjęcia opinii dotyczącej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 122 i 129). Szczególnie istotna jest opinia dotycząca projektu poselskiego  zawartego w druku nr 122, które jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu RP. Poniżej przedstawiamy jej treść. Uchwała KRS z 18.12.2015 r. W dniu  23 grudnia 2015 r. o god...

Lex Biernacki wróci do Sejmu?

W cieniu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego trwają prace wokół przyjętej jeszcze przez Sejm poprzedniej kadencji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., zmieniającej prawo o ustroju sądów powszechnych (znanej powszechnie – od nazwiska ówczesnego ministra - jako "Lex Biernacki"). Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rekomendowała celowość zwrócenia u...

Media