Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oświadczenie sędziego Krzysztofa Rataja w sprawie listy poparcia dla kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa - sędziego Jarosława Dudzicza


 

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie sytuacji w Sądzie Najwyższym

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego z niepokojem obserwuje podejmowane obecnie próby destabilizowania funkcjonowania Sądu Najwyższego. Taki charakter ma sposób rozpoznania przez Sąd Najwyższy sprawy IV CSK 176/19, w której prof. Kamil Zaradkiewicz postanowieniem z 1 lipca 2019 r. wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z szeregiem pytań prawnych, których podstawą była wątpliwość – w ocenie Zespołu oczywiście bezzasadna – co do skuteczności powołań p...

Drugie urodziny #wolnychsądów

Wolne sądy mają 2 urodziny ‼️ Wolne Sądy to inicjatywa, nieformalna grupa prawników, adwokatów, którzy stanęli w obronie praworządności w Polsce, stanęli w obronie praw wszystkich obywateli - prawa do sądów wolnych od wpływów politycznych, od zależności od władzy wykonawczej. Wolne sądy nie mają armii urzędników, budżetu państwa jako budżetu na swoją działalność. Adwokaci mają wiedzę, doświadczenie i ogromną determinację, by przed instytucjami krajowymi o...

W dniu 16.07.2019 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf skierowała do Rzecznika Dyscyplinarnego SN żądanie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z podejrzeniem popełnienia przez Kamila Zaradkiewicza przewinienia służbowego

"Postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. wydanym w sprawie IV CSK 176/19 Sąd Najwyższy w składzie SSN Kamil Zaradkiewicz zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o zgodność z Konstytucją niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o SN. Rozpoznanie tej sprawy nastąpiło z naruszeniem kolejności wynikającej z § 83 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta RP – Regulamin Sądu Najwyższego. Z przepisu tego wynika, że sprawy rozpoznaje się według kolejno...

A wówczas Unii prawa Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej będzie mógł jedynie powiedzieć: „Good night. And good luck”

- to ostatnie zdanie uzasadnienia postanowienia Sąd Najwyższego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie II PO 3/19, a niżej końcowy fragment tego uzasadnienia oraz wyciąg : "Zasada skutecznej ochrony sądowej zostaje naruszona przez poddanie każdego sędziego orzekającego w Polsce w jakiejkolwiek sprawie unijnej presji ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za wydane orzeczenie, w tym wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym lub stosowanie stand...

Komunikaty

Media