Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Wzywamy prezesa Nawackiego do zaniechania działań utrudniających sędziemu Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Tychach z 3 lutego 2020 roku

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Tychach z 3 lutego 2020 roku My, sędziowie Sądu Rejonowego w Tychach, wyrażamy sprzeciw wobec czynności dyscyplinarnych podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców w stosunku do sędziów biorących udział w wydaniu orzeczeń sądów powszechnych, uwzględniających stanowisko wyrażone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku w połączonych spraw...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 5 lutego 2020 roku

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Oleśnie w poczuciu odpowiedzialności za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, prawo stron do rozpoznania sprawy przez niezależny sąd sprzeciwia się upolitycznieniu sądów. Wyrażamy krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w niej proponowane ograniczają samorządność sędziowską, po...

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Sądu Apelacyjnego w Lublinie podjęte w dniu 31 stycznia 2020r.

Uchwala nr 2 Zgromadzenia     Ogólnego Sędziów  Apelacji  Sądu   Apelacyjnego w Lublinie podjęta w dniu 31 stycznia 2020r. w przedmiocie  przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska sędziowskie przed Krajową Radą Sądownictwa  w aktualnym stanie prawnym. Zgromadzenie Ogólne Sędziów  Apelacji  wskazuje, że w świetle Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej...

Komunikaty

Media