Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Cieszanów. Relacja z wydarzenia Ciesz Fanów 2020

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" od lat promuje wiedzę o prawie, aktywizuje pracowników i pracowniczki wymiaru sprawiedliwości do działań społecznych.  Na festiwalu w Cieszanowie przeprowadziliśmy dwa historyczne procesy, które ukształtowały kulturę europejską. Był to przyczynek do dyskusji o wolności, tolerancji i znaczeniu wolnych, niezależnych sądów. Proces Sokratesa, czyli dlaczego Sokrates musi umrzeć za swoje przekonania osąd...

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik przeciwko 1278 niezawisłym sędziom

Kolejny raz zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik bez podstawy prawnej podejmuje działania skierowane przeciwko niezawisłym sędziom.  Zaczęło się od wspólnego pisma sędziów zgromadzonych w inicjatywie Forum Współpracy Sędziów, które zamieszczamy poniżej: 28 kwietnia 2020 roku. Jej Ekscelencja Ambasador Ingibjörg Sólrún Gísladóttir Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w...

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania wobec aktywistki LGBT oraz zatrzymaniami osób protestujących przeciwko temu aresztowaniu

Zarząd SSP „Iustitia” apeluje do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o natychmiastowe podanie do publicznej wiadomości powodów zastosowania tymczasowego aresztowania na 2 miesiące aktywistki LGBT znanej jako Margot. Jako sędziowie nie komentujemy orzeczeń sądowych przed zapoznaniem się z aktami sprawy, czy choćby uzasadnieniem orzeczenia. Ta sprawa wywołuje olbrzymie zainteresowanie w kraju i za granicą. Z każdą godziną narastają domysły, spekulacje i zarzuty pod adresem ...

Uchwała Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SSP Iustitia w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 2020 r. - poparcie stanowiska Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego SSP Iustitia w Poznaniu w pełni popiera stanowisko wyrażone w uchwale Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 3 sierpnia 2020 r. Jednocześnie Zarząd Oddziału zwraca uwagę, że podjęcie uchwały o takiej treści nie jest aktem podważania ważności wyborów na Prezydenta RP lecz stanowi wyraz dbania o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawa, niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Pu...

Komunikaty

Media