Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oddział w Szczecinie jako kolejny wyklucza z grona członków Iustitii osoby podpisane na listach wyborczych do KRS

11 marca 2022 roku sędziowie SSP Iustitia Oddziału w Szczecinie podjęli uchwałę o wykluczeniu ze stowarzyszenia 4 sędziów: Tomasza Krzemianowskiego; Dominika Redlińskiego, Anny Ruteckiej-Jankowskiej, Grzegorza Szaconia. Powodem tej decyzji było złożenie przez w/w sędziów podpisów na listach poparcia zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Działanie to zostało ocenione jako sprzeczne z treścią §5 pkt 1 Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, ...

Oddział w Poznaniu wyklucza z Iustitii osoby podpisane na listach wyborczych do KRS

Wykluczono z Iustitii cztery osoby podpisane na listach poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa - to jednogłośna decyzja członków Oddziału w Poznaniu podjęta 14 marca. Osoby wykluczone to: Marcin Grabowski, Robert Grześ, Izabela Hantz-Nowak, Wojciech Wieczorkowski. Cztery lata temu Oddział wykluczył Marka Jaskulskiego za kandydowanie do KRS. Link do konkretnej uchwały dostępny jest wyżej w odnośniku stanowiącym imię i nazwisko sędziego....

Oświadczenie MEDEL w sprawie sytuacji na Ukrainie

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SYTUACJI NA UKRAINIE   "[...] W wojnie nie ma poezji tylko rozkład zostają tylko litery i wszystkie wydają jeden dźwięk - rrr [...]". LYUBA YAKIMCHUK, "Rozkład", w: Morele Donbasu [tłumaczenie: Oksana Maksymczuk / Max Rosochinsky] Ciemne chmury wojny, o których wszyscy myśleli, że odeszły na zawsze, znów zaciemniają niebo Europy. Rosyjska interwencja wojskowa przeciwko Ukrainie narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego: n...

Oświadczenie Komitet Prezydencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie sytuacji na Ukrainie

OŚWIADCZENIE   IAJ wzywa Rosję do natychmiastowego wycofania swoich wojsk z Ukrainy oraz do rozwiązania wszelkich sporów zgodnie z przyjętymi zasadami prawa międzynarodowego. Kraje, w tym Rosja, od wielu lat tworzą międzynarodowe mechanizmy rozwiązywania rzeczywistych sporów, aby uniknąć wojny i międzynarodowej tyranii. Każdy kraj i obywatele każdego kraju są zainteresowani pokojowym rozwiązywaniem rzeczywistych sporów. Wszyscy odnosimy korzyści z pokojowego współistni...

Pełne tłumaczenie Wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 lutego 2022 roku w sprawie ADVANCE PHARMA SP. Z O.O przeciwko POLSCE (skarga numer 1469/20)

STRASBURG Dnia 3 lutego 2022 roku  Wyrok ten stanie się prawomocny w okolicznościach określonych w art. 44 ust. 2 Konwencji. Może podlegać korekcie redakcyjnej. W sprawie Advance Pharma Sp. z oo przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (I Sekcja), obradujący jako Izba w składzie:  Ksenija Turković, Prezydent,  Krzysztof Wojtyczek,  Gilberto Felici,  Erik Wennerström,  Raffaele Sabato,  Lorraine Schembri Orland,  Ioannis Ktistakis, sędziowie, oraz Renat...

Komunikaty

Media