Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar do KRS w sprawie antysemickich wpisów

Jak to możliwe, że w kraju doświadczonym przez Holocaust organom państwa ponad cztery lata zajmuje sprawa antysemickich wpisów i to nawet wtedy, kiedy okazuje się, że autorem tych wpisów jest urzędujący sędzia? Opieszałość i zaniechania w tym zakresie podważają zaufanie publiczne do państwa i do jego instytucji – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Leszka Mazura. Tu chodzi o przestępstwo, które ma charakter umyślny...

Sędziowie z Iustitii na Warszawskim Festiwalu Nauki

Warszawscy sędziowie członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wezmą udział w Festiwalu Nauki, który odbędzie się w Warszawie. Szczegóły dostępne na stronach: https://www.facebook.com/events/2389271987995183/ http://festiwalnauki.edu.pl/dziedziny/nauki-prawne https://www.swps.pl/nauka-i-badania/festiwal-nauki ...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 6 września 2019 roku m.in. w sprawie kampanii nienawiści skierowanej wobec sędziów oraz inicjowania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych w sposób naruszający przepisy usp

UCHWAŁA Nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 6 września 2019 roku w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej   Kierując się dobrem wymiaru sprawiedliwości, w trosce o zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu właściwego, bezstronnego, niezależnego i niezawisłego, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej postanowiło: ...

Rafał Stasikowski o tym, jak powołanie przez Prezydenta sanuje wadliwości procedury nominacyjnej sędziego

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafał Stasikowski w postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2019r I OZ 712/19 stwierdził, że "Nawet gdyby w toku procedury powoływania na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego doszło do uchybień przepisom rangi podkonstytucyjnej, akt powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego sanuje te uchybienia. Art. 271 pkt 1 p.p.s.a. nie może stanowić podstawy prawnej dla podważenia skutku prawnego powołania na ur...

Media