Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Skrócenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego łamie zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę niedziałania prawa wstecz - Eksperci Prawni Fundacji Batorego

Przepis obniżający wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego nie spełnia standardów prawidłowej legislacji - wynikających z zasad demokratycznego państwa prawa - oraz narusza ochronę praw nabytych. Godzi również w zakaz działania prawa wstecz i zasadę ochrony interesów w toku. To główne wnioski z opinii prawnej prof. Piotra Uziębły przygotowanej dla Fundacji im. Stefana Batorego. Regulacja zawarta w art. 111 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Naj...

Raport Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego „Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017”

Eksperci krytycznie oceniają funkcjonowanie TK Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego opublikował raport przedstawiający funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017: spadek liczby rozpatrywanych spraw i wydawanych orzeczeń oraz manipulowanie składami orzekającymi. raport (pdf) Wbrew zapowiedziom przedstawicieli partii rządzącej, że zmiany legislacyjne oraz zmiany osobowe w Trybunale mają poprawić jego działanie, dane przedstawione w raporcie wskazują na i...

Sąd uchyla decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS

W dniu 12 lipca 2018 r. została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skarga Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS. W wydanym wyroku Sąd w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję oraz w pkt 2 zasądził od organu na rzecz strony skarżącej 680 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zapis audio z ogłoszonego wyroku: 12 07 2018 II ...

Oświadczenie Prezydenta CCBE w sprawie sytuacji w Polsce z 10 lipca 2018 roku

Dnia 3 lipca 2018 roku 27 sędziów Sądu Najwyższego w Polsce, w tym jego Prezes, prof. Małgorzata Gersdorf, zostało zmuszonych do przejścia w stan spoczynku, co niektóre źródła uważają za czystkę w polskim sądownictwie. Ponadto nowy tryb powoływania sędziów w Polsce nie oferuje takich samych gwarancji zapewniających niezależność sądownictwa, jakie istniały w ramach poprzedniej procedury. ...

Komunikaty

Media