Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Prośba o wsparcie zbiórki dla Łukasza Michalskiego, który uległ poważnemu wypadkowi

Szanowni Państwo,

zwracam się w imieniu rodziny do Państwa z prośbą o wsparcie dla Łukasza Michalskiego. Łukasz jest synem Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie Andrzeja Michalskiego. Ponad dwa tygodnie temu Łukasz uległ poważnemu wypadkowi i ma uszkodzony rdzeń kręgowy w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Raport Specjalnego Sprawozdawcy ONZ z zakresu zagadnień związanych z niezawisłością sędziów i niezależnością zawodów prawniczych Diego García-Sayán’a (najważniejsze fragmenty)

WSTĘP Niniejszy raport jest trzecim raportem przedłożonym przez Specjalnego Sprawozdawcę z zakresu zagadnień związanych z niezawisłością sędziów i niezależnością zawodów prawniczych Diego García-Sayán’a, powołanego na mocy rezolucji Rady Praw Człowieka o nr 35/11. W niniejszym sprawozdaniu Specjalny Sprawozdawca skupia się na zagadnieniach wiązanych z wolnością słowa, wolnością zrzeszania się i prawem pokojowego gromadzenia się przynależnym sędziom i prokurato...

List otwarty Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do Prokuratora Krajowego w sprawie szykanowania prokuratora Mariusza Krasonia

Warszawa, dnia 6 lipca 2019 r. Panie Prokuratorze Krajowy, Niedawno Stowarzyszenie Prokuratorów Lex super omnia skierowało list otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym razem zwracamy się w tej formie do Pana w sprawie naszego Kolegi prokuratora Mariusza Krasonia z Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Został on przeniesiony do innego wydziału, następnie nagle delegowany do wrocławskiej prokuratury rejonowej. Lepiej od nas Pan wie, że cała Pana kariera opiera się na osobistej, kol...

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. przeniesienia sędziego Łukasza Bilińskiego z wydziału karnego do rodzinnego wbrew jego woli

Warszawa, 6 lipca 2019 r. Opinie KOS ( 19(6)/2019) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS protestuje przeciwko decyzji Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Macieja Mitery o przeniesieniu sędziego Łukasza Bilińskiego z wydziału karnego do wydziału rodzinnego i nieletnich wbrew woli sędziego i wbrew stanowisku Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, które postanowiło odroczyć wydanie opinii w tej sprawie. Arbitralna decyzja prezesa Macieja Mitery podjęta wbrew przepisom u...

Lista osób rekomendowanych do nominacji przez neoKRS

"W zamyśle lista, przygotowana przez analityka Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju Patryka Wachowca miała być wykazem, który dopiero może okazać się pomocny. Gdyby Trybunał Sprawiedliwości UE uznał zastrzeżenia do sposobu sformowania i działania nowej KRS, zakwestionowaniu podlegałyby też wydawane przez Radę uchwały, dotyczące nominacji sędziowskich. Do tego zaś dla pozostałych sędziów i profesjonalnych pełnomocników stron niezbędna byłaby wiedz...

Media