Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z 1 lipca 2019 roku w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do awansu

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej, w związku z Opinią Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 czerwca 2019 roku  w sprawie której przedmiotem jest rozpoznanie  pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne dotyczących wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa (po...

"Poprawa skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości nie może być prowadzona kosztem niezawisłości sędziowskiej" - wynika z raportu dotyczącego m.in. sądownictwa w Polsce, opublikowanego w piątek przez Dunję Mijatović, komisarz Rady Europy ds. praw czł

Komisarz uważa, że reforma sądownictwa w Polsce wywarła istotny wpływ "na funkcjonowanie i niezależność krajowego systemu wymiaru sprawiedliwości". Jej zdaniem, "reforma, której towarzyszy polaryzująca kampania publiczna, mająca na celu zdyskredytowanie sędziów, doprowadziła do protestów zarówno przedstawicieli zawodów prawniczych, jak i opinii publicznej". "Członkowie władzy wykonawczej i ustawodawcy mają obowiązek podtrzymywać niezależność s...

Prezes Krystian Markiewicz do Macieja Mitery : Nie rozumiem, ile państwo się jeszcze musicie nachapać, żebyście powiedzieli dosyć!

Pan rzecznik popada w sprzeczności. Opinia nie jest oparta na źródłach prawa - mówił w "Faktach po Faktach" rzecznik nowej Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Mitera, odnosząc się do opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie KRS oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. - Za chaos prawny to wy odpowiadacie - ocenił Krystian Markiewicz, prezes 
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", zwracając się do Mitery. (http...

NSA: Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykaz nazwisk sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa

"Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Kancelarii Sejmu na wyrok sądu I instancji, z którego wynika, że podpisy pod kandydaturami do nowej Krajowej Rady Sądownictwa powinny zostać ujawnione." "Warto też przypomnieć, że w czwartek (27 czerwca) rzecznik generalny TSUE w swej opinii uznał, że sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych ...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. - odroczenie opiniowania kandydatów do awansu

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej, w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na zwolnione stanowiska sędziowskie, odracza opiniowanie kandydatów, przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w dniu 28 czerwca 2019 r., do objęcia urzędu sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, N...

Media