Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Onet : Ziobro zdradził, kto poparł członków KRS? "Myśmy zgłosili"

"Co dokładnie powiedział Zbigniew Ziobro? - Państwo, jeśli wygracie wybory, będziecie mogli wybrać tych sędziów, których uważacie za właściwych przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Będzie to pewnie pan Żurek, pan Tuleja, pan Łączewski, sędziowie znani ze swojej powściągliwości, z dystansu wobec opozycji, bezstronności - mówił Ziobro do senatorów. - Na tym polega mechanizm demokratyczny, że w ramach funkcjonowania mechanizmów demokracji każde środowisko m...

Pierwszy Prezes SN przedstawił pytanie prawne na skład połączonych izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W dniu dzisiejszym (15.01) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił wniosek o rozstrzygnięcie przez skład Sądu Najwyższego - Izbę Cywilną, Izbę Karną oraz Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozbieżności w wykładni prawa występujących w orzecznictwie Sądu Najwyższego w zakresie dotyczącym następującego zagadnienia prawnego: „Czy udział w składzie sądu powszechnego, sądu wojskowego lub Sądu Najwyższego osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sęd...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 13 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 13 stycznia 2020 r. W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z 5.12.2019 r. w sprawie III PO 7/18 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili ukszta...

Uchwały III Zjazdu Forum Współpracy Sędziów z dnia 11.01.2020 r. w sprawach integracji środowiska sędziowskiego, ustawy kagańcowej oraz działań rzeczników dyscyplinarnych

Uchwała numer 2 Forum Współpracy Sędziów z dnia 11 stycznia 2020 roku w sprawie tak zwanej ustawy kagańcowej Forum Współpracy Sędziów, kierując się troską o wspólne dobro wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, wyraża negatywną ocenę ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, określanej potocznie mianem „ustawy kagańcowej” i stwierdza, iż przepisy tej ustaw...

Komunikaty

Media