Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. przeniesienia sędziego Łukasza Bilińskiego z wydziału karnego do rodzinnego wbrew jego woli

Warszawa, 6 lipca 2019 r. Opinie KOS ( 19(6)/2019) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS protestuje przeciwko decyzji Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Macieja Mitery o przeniesieniu sędziego Łukasza Bilińskiego z wydziału karnego do wydziału rodzinnego i nieletnich wbrew woli sędziego i wbrew stanowisku Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, które postanowiło odroczyć wydanie opinii w tej sprawie. Arbitralna decyzja prezesa Macieja Mitery podjęta wbrew przepisom u...

Lista osób rekomendowanych do nominacji przez neoKRS

"W zamyśle lista, przygotowana przez analityka Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju Patryka Wachowca miała być wykazem, który dopiero może okazać się pomocny. Gdyby Trybunał Sprawiedliwości UE uznał zastrzeżenia do sposobu sformowania i działania nowej KRS, zakwestionowaniu podlegałyby też wydawane przez Radę uchwały, dotyczące nominacji sędziowskich. Do tego zaś dla pozostałych sędziów i profesjonalnych pełnomocników stron niezbędna byłaby wiedz...

"Władze RP zorganizowały polowanie na czarownice, działając zakulisowo w celu zastraszania i szkalowania sędziów i prokuratorów, którzy odważnie protestowali przeciwko politycznemu zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości."

Polska: Polowanie na czarownice wśród sędziów zagraża niezależności sądownictwa Sędziowie działający na rzecz obrony niezależności polskiego sądownictwa przed naciskami ze strony rządu są szykanowani w internecie i miejscu pracy – stwierdza najnowszy raport Amnesty International Polska: "Wolne sądy, wolni ludzie". 4 lipca organizacja przekaże raport do Ministerstwa Sprawiedliwości. "Władze RP zorganizowały polowanie na czarownice, działając zakulisowo ...

Podręcznik Sprawiedliwego Procesu - orzecznictwo międzynarodowe

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektorki Stowarzyszenia Amnesty International Pani Draginji Nadażdin uprzejmie informuję, że Amnesty International przygotowała polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu” - praktycznego przewodnika po międzynarodowych i regionalnych standardach sprawiedliwego procesu. Dotyczy on praw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2019 r. w przedmiocie podtrzymania decyzji o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych okręgu łódzkiego

W związku z toczącymi się postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących wątpliwości co do legalności działania Krajowej Rady Sądownictwa w świetle art. 187 Konstytucji RP i w związku z treścią opinii Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 27 czerwca 2019 r. w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18, w której wskazuje on, że „sposób powoły...

Media