Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości skargę ws. "ustawy kagańcowej" i Izby Dyscyplinarnej – wraz z wnioskiem o zarządzenie środków tymczasowych

Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę ws. "ustawy kagańcowej" i Izby Dyscyplinarnej – wraz z wnioskiem o zarządzenie środków tymczasowych, tj. o: zawieszenie przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną do rozpoznawania spraw dotyczących uchylenia immunitetów sędziów, jak również spraw z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i stanu spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, zawieszenie skutków już p...

Pełnomocnik sędziego Juszczyszyna odpowiada Maciejowi Nawackiemu "godnie reprezentuję Pana Sędziego Juszczyszyna"

W dniu 25 marca 2021 r. pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna adwokat prof. dr hab. Michał Romanowski w odpowiedzi na oświadczenie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie pana Macieja Nawackiego, że dla dobra Sądu Rejonowego w Olsztynie zamierza wystąpić do dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o udzielenie mu upomnienia dziekańskiego za naruszenie zasad etyki adwokata j oraz do rektora Uniwersytetu Warszawskiego o nałożenie na niego  kary upomnienia za uchybienie godno...

Prawie 200 sędziów wszystkich sądów okręgowych w Polsce będzie musiało zająć stanowisko w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna

W dniu 29 marca 2021 r. adwokat prof. dr hab. Michał Romanowski wraz z aplikantką adwokacką Katarzyną Zarzycką złożyli wnioski do wszystkich sądów okręgowych w Polsce (46 sądów) o zabezpieczenie roszczenia o naruszenie dóbr osobistych sędziego Pawła Juszczyszyna poprzez nakazanie prezesowi SR w Olsztynie dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania. Podstawą tego wniosku jest art. 35 k.p.c. bowiem do naruszenia doszło m.in. w mediach. Sędziowie wszystkich sądów okręgowy...

Wymiar sprawiedliwości a nowe technologie - badania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Szanowni Państwo, Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi aktualnie badania na temat nowych technologii w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Z tej okazji przygotowaliśmy ankietę dotyczącą powyższego zagadnienia, która skierowana jest do prawników. Jej celem jest pozyskanie danych, które będą wykorzystane w ramach projektu realizowanego przez HFPC wspólnie z kancelarią Clifford Chance "Nowe technologie - Nowa sprawiedliwość". Mamy nadzieję, że jego efekty pozwolą...

Ostatni dzień głosowania w konkursie Honorowej Odznaki Iustitii

Dziś ostatni dzień głosowania ! Spośród Laureatów Honorowej Odznaki Iustitii wybieramy tego, który otrzyma specjalne wyróżnienie Obywatelskiej Honorowej Odznaki. Głosować może każdy, nie tylko sędzia! Zapraszamy do oddawania głosów! Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem  formularza ankietowego https://www.iustitia.pl/hoi lub poprzez oddanie głosu  na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamow...

Komunikaty

Media