Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 19.01.2020 r. w sprawie wszczęcia czynności wyjaśniających wobec sędziego Jarosława Ochockiego

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stwierdza, że wszczęcie czynności wyjaśniających przez zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Jarosława Ochockiego należy uznać za całkowicie bezpodstawne. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych - Rzecznik Dyscyplinarny SSP oraz jego zastępcy nie są uprawnieni do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub podej...

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 19.01.2020 r. w sprawie wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17 i 18 stycznia 2020 roku

Stałe Prezydium FWS, po wypowiedziach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które miały miejsce w dniach 17 i 18 stycznia 2020 roku, stanowczo PROTESTUJE przeciwko dyskryminacji całej grupy zawodowej, jaką stanowią sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej. DOMAGAMY się od przedstawicieli władzy wykonawczej, tj przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaprzestania używania mowy nienawiści skierowanej przeciwko jakiejkolwiek grupie społecznej. PR...

Uchwała Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 19.01.2020 r. w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Zwoleniu i Katowicach

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża stanowczy sprzeciw wobec kampanii nienawiści skierowanej przeciwko sędziom, realizowanej przez urzędującego Prezydenta RP Andrzeja Dudę przy okazji spotkań przedwyborczych w Zwoleniu i Katowicach. Twierdzenie, że sądy są przeszkodą do prawidłowego rozwoju Polski jest kłamliwe, zaś sugerowanie, że sędziowie są nieodpowiedzialni i „powinni być eliminowani”, gdyż inaczej „Polska nigdy nie będzie normalnym państwem”...

Politycy rządzącej partii starają się przekonać obywateli, że tylko niewielka część sędziów krytycznie ocenia zmiany w ustroju sądów. Jest zupełnie odwrotnie.

Od 2016 roku wszystkie samorządy (zebrania i zgromadzenia ogólne sędziów) i stowarzyszenia sędziowskie krytycznie oceniają działania i zmiany ustawowe, które dewastują polski wymiar sprawiedliwości. Setki takich uchwał i stanowisk można znaleźć na stronie internetowej https://www.iustitia.pl/ Z powodu rażącej i oczywistej sprzeczności wprowadzanych przepisów z Konstytucją RP i przepisami prawa europejskiego w ww. gremiach nie zapadła ani jedna uchwała aprobująca. Tak samo...

Inicjatywa ustawodawcza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

W dniu 17 stycznia 2020 r. czterdziestu pięciu Senatorów wniosło do Marszałka Senatu o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniono senatora Bogdana Klicha. Jak wynika z uzasadnienia projektu celem projektowanej ustawy jest dostosowanie przepisów prawa kra...

Komunikaty

Media