Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Apelacji Poznańskiej z 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego

Sędziowie Apelacji Poznańskiej popierają stanowisko wyrażone przez: Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w uchwale z dnia 23 kwietnia 2019 r., Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych w uchwale nr 2/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zgromadzenie Sędziów Apelacji Krakowskiej w uchwale nr 5 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia dnia 24 kwietnia 2019 r. wobec publicznych wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusz...

Wspólne stanowisko Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego

Forum Współpracy Sędziów, reprezentowane przez Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny, wyraża największe oburzenie z powodu wypowiedzi prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Nowym Jorku uznając ją za haniebną, obraźliwą i nie mającą żadnego związku z historyczną, ani aktualną pozycją polskich sędziów. Słowa Premiera stanowią kolejny przykład szkalowania polskich sędziów na arenie międzynarodowej i dowodzą braku podstawowej wiedzy historycznej o polskim są...

Uchwały Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej podjęte w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej podjęta w dniu 24 kwietnia 2019 r. Sędziowie apelacji krakowskiej odmawiają przyjęcia informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze apelacji krakowskiej w 2018 r., wyrażając tym dezaprobatę dla wprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości zmian o charakterze ustrojowym i organizacyjnym. Ich skutkiem jest postępujący proces naruszania zasady trójpodziału władz, prowadzący do podporządkowania władzy s...

Uchwała Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych nr 2/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

W pełni popieramy stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z 23 kwietnia 2019 r., skierowane do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Porównanie przeprowadzanych przez obecną władzę ustawodawczą i wykonawczą zmian w wymiarze sprawiedliwości do rozliczenia kolaborantów we Francji po II wojnie światowej, jest nie tylko głęboko nieuprawnione ale wręcz niebezpieczne dla konstytucyjnego porządku prawnego w Polsce. Kolejne wypowiedzi Premiera, występując...

Media