Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Komunikat prasowy nr 82/21 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komunikat prasowy nr 82/21 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 82/21 Luksemburg, 18 maja 2021 r. Wyrok w sprawach połączonych C-83/19 Asociaţia „Forumul Judecătorilor Din România”/Inspecţia Judiciară, C-127/19 Asociaţia „Forumul Judecătorilor Din România” i Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor/Consiliul Superior al Magistraturii i C-195/19 PJ/QK oraz w sprawach C-291/19 SO/...

Polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sprzeczne z prawem Unii Europejskiej

W dniu 6 maja 2021 r. Rzecznik generalny Evgeni Tanchev wydał opinię w sprawie C-791/19, Komisja Europejska przeciw Polsce, dotyczącej systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zdaniem Rzecznika  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien orzec, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem Unii. Evgeni Tanchev wskazał, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE ...

Przekaż 1% podatku na Fundusz Pomocy dla Represjonowanych Sędziów

Szanowni Państwo Fundacja Dom Sędziego Seniora posiada status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia fundacji korzystanie ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego. W ramach działalności Fundacja prowadzi Fundusz Pomocy dla Represjonowanych Sędziów. Gorąco zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz tego Funduszu. Zrealizowanie tego wymaga jedynie wpisania w odpowiedniej rubryce numeru KRS Fundacji 0000538611 oraz w rubryce Cel szczeg...

Kolejny dzień cyklicznej akcji protestacyjnej sędziów w obronie zawieszonych sędziów Igora Tuleyi, Beaty Morawiec i Pawła Juszczyszyna

W dniu 18 kwietnia 2021 r. po raz kolejny sędziowie z całej Polski żądali przywrócenia do pracy zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną Igora Tuleyę Beatę Morawiec Pawła Juszczyszyna. Dziękowali także Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi za służbę Rzeczypospolitej Polskiej i praworządności. Sędziowie wyrażali swój sprzeciwm.in. w Bydgoszczy, Ostrołęce, Przemyślu i Wrocławiu. W wielu miastach (m.in. w Krakowie i Nowym Sączu) rozwieszono plakaty przypominające o...

Sędzia Michał Lewoc z Legnicy otrzymał Obywatelską Honorową Odznakę Iustitii

Serdeczne gratulacje!!! Głosami obywateli Obywatelską Honorową Odznakę Iustitii otrzymał sędzia z Legnicy Michał Lewoc! O lauretach Honorowej Odznaki Iustitii w 2021 r. można przeczytać w linku ...

Komunikaty

Media