Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Pismo Komitetu Obrony Sprawiedliwości z dnia 5/12/2018 do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

Komitet Obrony Sprawiedliwości w swoim piśmie z dnia 5 grudnia 2018 r. wskazuje na nieprzestrzeganie przez organ przepisów prawa, nadużywanie przez Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów Przemysława Radzika i Michała Lasotę przysługujących im uprawnień i instrumentalizację postępowania dyscyplinarnego w celu zastraszania i uciszania konkretnych sędziów. Komitet zwrócił się do Rzecznika o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie podobnych sytuacji z pracy org...

Stanowisko Sędziów Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie sposobu opiniowania kandydatów na sędziów apelacji rzeszowskiej przez organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, w tym członka tego organu Grzegorza Furmankiewicza

Sędziowie Sądu Okręgowego w Krośnie wyrażają stanowczy sprzeciw wobec dotychczasowego trybu opiniowania kandydatów na sędziów apelacji rzeszowskiej, przez organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa. Nie pozwala on na rzetelną weryfikację tak merytorycznych kwalifikacji kandydatów, jak i ich osobowościowych predyspozycji niezbędnych do zajmowania takich stanowisk. Podczas posiedzenia w dniu 6 listopada 2018r. przedstawiający kandydatów sprawozdawcy wielokrotnie czynili ...

Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do organów władzy publicznej o powstrzymanie się od wszelkich działań mających na celu powoływanie, dopuszczanie do orzekania i wskazywanie kandydatów na sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych oraz sądach

Warszawa, dnia 27 listopada 2018 r. Opinia KOS (10/2018)   Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do organów władzy publicznej o powstrzymanie się od wszelkich działań mających na celu powoływanie, dopuszczanie do orzekania i wskazywanie kandydatów na sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych oraz sądach administracyjnych, do czasu rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed TSUE w związku z pytaniami prawnymi NSA.   W związku z poważnymi wątpliwo...

Wspólne stanowisko Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie próby wywierania wpływu przez polityków na sędzię Weronikę Klawonn

Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestują przeciwko niedopuszczalnym wypowiedziom polityków w przedmiocie postępowania sądowego toczącego przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie. Trwający proces z udziałem czynnego polityka partii rządzącej jako strony nie powinien stanowić, tak dla rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości jak i dla posła oraz rzecznika tejże partii, przedmio...

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” z dnia 16.11.2018 r. dotyczące konsekwencji konkursu na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego

Zarząd SSP „Iustitia” w pełni podziela stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego wyrażone w zarządzeniu z 5.11.2018 r. o zdjęciu z wokandy spraw wyznaczonych do rozpoznania przez Wojciecha Sycha i zaniechaniu wyznaczania Wojciecha Sycha do składów orzekających. Jest to przejaw troski o wymiar sprawiedliwości, autorytet najwyższego organu władzy sądowniczej oraz bezpieczeństwo procesowe stron. Za skandaliczną uznajemy groźbę pociągnięcia do odpowiedzia...

Komunikaty

Media