Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

KOMUNIKAT Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego z dnia 22.01.2020 r.

KOMUNIKATRzecznika Prasowego Sądu Najwyższego W nawiązaniu do skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku Marszałek Sejmu RP w sprawie sporu kompetencyjnego oraz pisma Prezes Trybunału Konstytucyjnego skierowanego do Sądu Najwyższego przypominamy, że podobny wniosek złożony został 12 lipca 2017 r. w zawisłej w Sądzie Najwyższym sprawie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendla (sygn. III KK 313/16). Prezydent RP ułaskawił te os...

Sędzia Przymusiński o sporze kompetencyjnym, którego nie ma. "No, chyba że apelacje mamy wysyłać do marszałek Witek" (TOK FM)

"- Gdyby iść za tą logiką, to nie tylko SN musiałby zawiesić swoje postępowanie, ale też Sejm. Ale ponieważ ten spór kompetencyjny jest pozorny, to uważam, że nie powinien mieć żadnego wpływu na to, co zrobi SN. To będzie jego suwerenna decyzja - kontynuował. Podkreślił, że oświadczenie rzecznika prasowego TK nie ma w tej sprawie żadnego znaczenia procesowego, ponieważ spór, o którym mowa, nie jest sporem realnym." http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,25624024,...

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie uniemożliwienia zapoznania się przez wyznaczonego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie z dokumentami tzw. listami poparcia do KRS

Uchwała nr 3 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie uniemożliwienia zapoznania się przez wyznaczonego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie z dokumentami (tzw. listami poparcia) pozostającymi w dyspozycji Kancelarii Sejmu Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów WSKAZUJE, że działania podejmowane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie stanowią nieprzewidzianą przepisami prawa jawną ingerencję w czynności orzecznicze sądu i pr...

Szefowa Kalcelarii Sejmu ma obowiązek udostępnić sądowi listy poparcia kandydatów do KRS

W dniu 20.01.2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienia w sprawach: sygn. akt II SA/Wa 1927/19, sygn. akt II SA/Wa 2148/19 i sygn. akt II SA/Wa 2153/19, w których postawił wyraźną tezę, że postanowienie zabezpieczające Prezesa UODO z dnia 29 lipca 2019 r., nakazujące Kancelarii Sejmu RP powstrzymanie się od upublicznienia wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydatów do KRS, nie ma zastosowania do sądów, co oznacza, że Szefowa Kancelarii Sejmu...

Kongresmeni USA z apelem do Andrzeja Dudy ws. ustaw sądowych. "To krok w tył dla Polski"

"Eliot L. Engel oraz Bill Keating to szefowie parlamentarnych komisji - odpowiednio spraw zagranicznych oraz podkomisji ds. Europy, Eurazji, energii i środowiska. Wyrażają oni poważne obawy dot. reformy sądownictwa w Polsce - uważają nowelizacje ustaw za zagrożenie dla instytucji demokratycznych. "Jako wieloletni zwolennicy partnerstwa amerykańsko-polskiego opartego na demokratycznych wartościach, wyrażamy głębokie zaniepokojenie reformą sądownictwa w Polsce, która nie...

Komunikaty

Media