Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Protest w obronie wolnych mediów

Dziś równocześnie w wielu miastach i miasteczkach całej Polski oraz w Warszawie pod Sejmem RP  o godzinie 18.00  odbędą się protesty w obronie wolnych mediów.  Protestujący żądają realizacji praw określonych w art. 14 i art 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 10 ust 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Zgodnie z art. 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i środków społecznego przekazu. W myśl art....

List otwarty dotyczący ataku "Gazety Polskiej" na sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prof. Marka Safjana

Wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec ataków "Gazety Polskiej" na prof. Marka Safjana - sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Forma i treść tych ataków jest bezsprzecznie odrażająca i przynosi ujmę Rzeczypospolitej. Podkreślamy, że prof. Safjan swoją postawą w wykonywaniu urzędu sędziego Trybunału Sprawiedliwości niezmiennie dawał i daje świadectwo najwyższych kwalifikacji zawodowych i moralnych w służbie dla dobra wspólnego. Maciej Szpunar...

Podziękowania dla Profesora Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich

Podziękowania dla Profesora Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża wdzięczność Panu Profesorowi Adamowi Bodnarowi za niestrudzoną walkę w obronie wolnych sądów w Polsce. Zapisał się On złotymi zgłoskami w historii urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor Adam Bodnar swoją postawą zyskał szacunek i uznanie środowiska sędziowskiego. Sędziowie zawsze mogli liczyć na Jego wsparcie, dobre rady i obywatelski punkt...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca 2021 r. w sprawie C 791/19 (skrót)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca 2021 r. w sprawie C 791/19 (skrót) Trybunał przypomniał, że z art. 2 TUE wynika, że Unia opiera się na wartościach – takich jak państwo prawne – które są wspólne państwom członkowskim. Wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi oraz w szczególności między ich sądami, opiera się na zasadniczym założeniu, zgodnie z którym państwa członkowskie podzielają szereg wspólnych wartości, na których opiera się Uni...

Nagroda Iustitii 2021 r.

Ogłaszamy konkurs na Nagrodę Iustitii Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” organizuje konkurs na Nagrodę Iustitii. Nagrody zostaną przyznawane osobom, które wyróżniły się działaniami na rzecz propagowania zasad praworządności wśród obywateli oraz obrony praworządności na świecie w trzech kategoriach:  dziennikarz, prawnik, obrońca praworządności nie będący dziennikarzem ani prawnikiem. Konkurs o Nagrodę trwa od 1 lipca 2021 r. do 17 września 2021 r. ...

Komunikaty

Media