Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

W dniu 16.07.2019 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf skierowała do Rzecznika Dyscyplinarnego SN żądanie podjęcia czynności wyjaśniających w związku z podejrzeniem popełnienia przez Kamila Zaradkiewicza przewinienia służbowego

"Postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. wydanym w sprawie IV CSK 176/19 Sąd Najwyższy w składzie SSN Kamil Zaradkiewicz zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o zgodność z Konstytucją niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o SN. Rozpoznanie tej sprawy nastąpiło z naruszeniem kolejności wynikającej z § 83 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta RP – Regulamin Sądu Najwyższego. Z przepisu tego wynika, że sprawy rozpoznaje się według kolejno...

A wówczas Unii prawa Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej będzie mógł jedynie powiedzieć: „Good night. And good luck”

- to ostatnie zdanie uzasadnienia postanowienia Sąd Najwyższego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie II PO 3/19, a niżej końcowy fragment tego uzasadnienia oraz wyciąg : "Zasada skutecznej ochrony sądowej zostaje naruszona przez poddanie każdego sędziego orzekającego w Polsce w jakiejkolwiek sprawie unijnej presji ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za wydane orzeczenie, w tym wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym lub stosowanie stand...

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 29.04.2019 r. Leszek Mazur"

"Sędzia Leszek Mazur nie wpisał do swojego oświadczenia majątkowego za ubiegły rok pieniędzy, które zarobił na stanowisku szefa Krajowej Rady Sądownictwa.- Temat jest prozaiczny, po prostu zapomniałem wpisać dochody z KRS do oświadczenia majątkowego - mówi w rozmowie z Onetem."Zapomniana" kwota jest niebagatelna - wynosi blisko 100 tys. zł." https://wiadomosci.onet.pl/kraj/szef-krs-nie-wpisal-do-oswiadczenia-majatkowego-duzej-kwoty-zapowiada-zlozenie/j3n1p...

Media