Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Po uchwale SN sędziowie wstrzymują się od orzekania (onet.pl)

"Już w piątek w SN odroczono 26 posiedzeń i rozpraw. Podobne decyzje podejmują różne sądy w całym kraju. Dzisiaj od orzekania w składach z udziałem sędziów rekomendowanych przez KRS wstrzymano się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Łodzi sędzia Michał Kłuska również zawiesił prowadzone przez siebie postępowanie." https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&am...

W związku z treścią uchwały SN Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w dniu 27 stycznia 2020 r. wstrzymał przydział nowych spraw do referatu sędziego Michała Kluski.

https://lodz.sr.gov.pl/komunikat-prasowy-nr-1-sadu-rejonowego-dla-lodzi-srodmiescia-w-lodzi,new,mg,1.html,6260 https://lodz.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-a-xxiv-0000-120-1580110960.pdf Prezes Łódź, dnia 27 stycznia 2020r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śrόdmieścia w Łodzi 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 tel. 664-07-22 Nr Prez. A. XXIV-0000-1/20 Zarządzenie Nr 1/20 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 roku Na podstawie art. 22 ...

MSZ: Wypowiedź rzecznika KE niedopuszczalna. Prawda: KE nie może nie reagować (RMF FM)

"Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand twierdząco odpowiedział w piątek na konferencji prasowej w Brukseli na pytanie, czy KE nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma je w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik KE wskazał, że rozwój sytuacji dotyczący praworządności w Polsce jest dowodem na to, że potrzebny jest natychmiast konstruktywny i uczciwy dialog w tej kwestii." https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-msz-wypo...

Stanowisko SSP "Iustitia" po uchwale połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23.01.2020 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w związku z uchwałą składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. przypomina, że zapadła ona w sytuacji prawnej stworzonej przez władze ustawodawczą i wykonawczą, a z jej treści i wygłoszonego uzasadnienia wynika, że ma na celu opanowanie chaosu prawnego bez szkody dla obywateli. Bez satysfakcji odnotowujemy, że powołana uchwała potwierdza, że mieliśmy rac...

Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu dzisiejszym sprawy z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa wystepującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego podjął uchwałę: Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu a...

Komunikaty

Media