Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu Oddziału Terenowego w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z 26 sierpnia 2021 roku

Wobec trwającej od lat sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz stosowania represji wobec Sędziów za przestrzeganie prawa polskiego i europejskiego oraz obronę Konstytucji, przyjęliśmy bez zdziwienia informację podaną przez Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba, że jego zastępca Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie sędziego Adama Synakiewicza z Sądu Okręgowego w Częstochowie. Pan Sędzia Synakiewicz zachował się jak na sędziego polskiego...

Odpowiedź Zarządu SSP "Iustitia" na komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 26.08.2021 r. "Mniej zaległości w sądach, więcej spraw załatwionych"

Zarząd SSP "Iustitia" wskazuje, że spośród kilkuset wskaźników opisujących stan sądownictwa Ministerstwo Sprawiedliwości wybrało kilka parametrów o niewielkim znaczeniu, które przedstawiają się w miarę pozytywnie i to głównie dlatego, że w przyjętym jako punkt odniesienia pierwszym półroczu 2020 r. sądy nie działały ze względu na stan epidemii. To tak, jakby chwalić się sprawnym kierunkowskazem i działającą wycieraczką w samochodzie z zatartym silnikiem i...

APEL IAWJ w sprawie sytuacji w Afganistanie

 W związku z tragiczną sytuacją w Afganistanie IAWJ wystosowało apel o pomoc. Jak można pomóc?   1 - Wsparcie finansowe IAWJ zdecydowało się zorganizować kampanię finansową mającą na celu wsparcie wysiłków stowarzyszenia. Zebrane fundusze zostaną wykorzystane, aby zapewnić bezpośrednią pomoc afgańskim członkom  IAWJ w beznadziejnej potrzebie i IAWJ będzie pracować nad bezpiecznymi i sprawiedliwymi sposobami wykorzystania funduszy. Zebrane fundusze zostaną również...

5 miliardów kary, by ocalić praworządność Jak ustalane są kary za naruszenia prawa UE Europejska Inicjatywa na rzecz Stabilności (ESI)

Jak ustalane są kary za naruszenia prawa UE Europejska Inicjatywa na rzecz Stabilności (ESI)  dokument informacyjny 5 sierpnia 2021 Gdy państwa członkowskie naruszają prawo Unii Europejskiej lub odmawiają wykonania orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), instytucje europejskie nie są bezsilne. Komisja Europejska może bowiem zaproponować ETS nałożenie sankcji finansowych. W dniu 20 lipca 2021 Vera Jourova, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej zdeterminowan...

Sędzia prof. Krystian Markiewicz pozywa osoby powołane na stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Ustalenia nieistnienia stosunku służbowego między Małgorzatą Manowską (zajmuje funkcję Pierwszej Prezes SN-dopisek) a Sądem Najwyższym chce Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich. " Wcześniej sędzia prof. Krystian Markiewicz  pozwał Tomasza Przesławskiego, prezesa Izby Dyscyplinarnej SN. teraz postanowił do tej sprawy dopozwać, oprócz wspomnianej I prezes SN, także siedmiu innych sędziów, którzy przeszli procedurę konkursową przed obecną Krajow...

Komunikaty

Media