Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Iustitia ma wolność w sercu, miecz w dłoni, a za sobą miliony wspaniałych Polaków - Prof. Krystian Markiewicz Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia - Gala z okazji XXXI-lecia Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Warto przypomnieć czasy, w których narodziła się polska „Iustitia”. Był to rok 1990 - premierem został Tadeusz Mazowiecki, a w Berlinie upadł Mur oddzielający wschód od zachodu. Później upadały kolejne rządy, zmieniała się geopolityczna mapa Europy, a „Iustitia” trwała nadal, zachowując niezależność, rozwijając swoją aktywność i struktury. „Iustitia” od 31 lat jest głową polskiej niezależnej sądowniczej rodziny. I t...

List Stowarzyszenia Polskie Babcie do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Stowarzyszenie Polskie Babcie pragną z okazji rocznicy powstania Stowarzyszenia IUSTITIA wyrazić swoje uznanie za niezłomną postawę w obronie praworządności w Polsce. Ile trzeba było mieć umiejętności przewidywania, by w 1990 roku zarejestrować Stowarzyszenie IUSTITIA, którego fundamentalnym przesłaniem jest strzeżenie zasad demokracji, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jak zbawczy stał się fakt, że w czasach tak trudnych dla polskiej demokracji, okresie podw...

List Didiera Reyndersa do członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Szanowni Państwo, Szanowni Sędziowie, Dziś mija XXXI rocznica powstania Waszego Stowarzyszenia. To naprawdę godna okazja do świętowania. Możesz być dumny ze swojej pracy przez te lata, która okazała się kluczowa dla wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej. Jako Komisarz ds. Sprawiedliwości chciałbym podkreślić moje wysokie uznanie dla zaangażowania Waszego Stowarzyszenia w promowanie i przestrzeganie praworządności. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przypo...

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z publikacją projektu z dnia 27-08-2021 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” kategorycznie sprzeciwia się dalszemu zamrożeniu wynagrodzeń pracowników sądów, w tym sędziów. Ograniczanie wydatków na wymiar sprawiedliwości pod hasłem poszukiwania oszczędności jest przejawem obłudy i hipokryzji ze strony władzy politycznej, która równolegle podwyższa wynagrodzenia dla przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej nawet o ok. 60%. Sądownictwo zostało poważnie dotknięte skutkami kryzysu wywołanego ...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie wszczęcia przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego w związku z wykonaniem wyroku TSUE z dnia 15.07.2021 r.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika postępowania wyjaśniającego w związku z wykonaniem wyroku TSUE z dnia 15.07.2021 r. przez sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Adama Synakiewicza   W dniu 24.08.2021 r. sędzia Adam Synakiewicz, działający jako Sąd Okręgowy w Częstochowie, rozpoznał apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Zawierc...

Komunikaty

Media