Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia rzecznika TSUE miażdży tzw. reformy Prawa i Sprawiedliwości.

Opinia rzecznika miażdży tzw. reformy Prawa i Sprawiedliwości.Zostały one obdarte ze sloganów, pokazana została ich obłuda oraz cel, jakim było wprowadzenie polityki do sądów. - mówi Krystian Markiewicz, prezes Iustitii, sędzia i profesor prawa na Uniwersytecie w Katowicach - Zawsze powtarzaliśmy, że osoby wybrane na członków tzw. KRS zajmują ten urząd nielegalnie, gdyż ich sposób wyboru naruszał wszelkie europejskie standardy, był typowy dla krajów autorytarnych, jak R...

Sąd Najwyższy skierował kolejne bardzo ważne pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE

W postanowieniu z dnia 21 maja 2019 r w sprawie III CZP 25/19 Sąd Najwyższy wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym: czy art. 2, art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ust. 1 drugi akapit Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie jest sądem niezawisłym, bezstronnym i ustanowionym uprzednio na mocy ustaw...

Polski rząd przegrał sprawę przed TSUE

"Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w poniedziałek wyrok w sprawie skargi, jaką na zmiany w polskim sądownictwie złożyła Komisja Europejska. Bruksela skarżyła nowe zasady przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że polskie władze - obniżając wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego złamały unijne prawo, a konkretniej art. 19 ust. 1 Traktatu o UE, który gwarantuje prawo do skut...

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS w sprawie nieprawdziwej wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, która miała miejsce podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie w dniu 13 czerwca 2019 r.

Warszawa, 18 czerwca 2019 r. Opinia KOS  [18( 5)/2019]   Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo protestuje przeciwko nieprawdziwej wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, która miała miejsce podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie w dniu 13 czerwca 2019 r. W odpowiedzi na pytanie amerykańskiego dziennikarza Prezydent RP powiedział, że „reforma” Sądu Najwyższego podyktowana była koniecznością usunięcia sędziów, którzy wyda...

Media