Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oświadczenie Medel dotyczące decyzji TK z 7.10.2021r

OŚWIADCZENIE MEDEL DOTYCZĄCE DECYZJI TK Z 7.10.2021r Z decyzją Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r odwrót od praworządności wszedł w Polsce w nowy rozdział. MEDEL od wielu już lat zwraca uwagę na poważną sytuację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. W oświadczeniu z 13 lipca 2017 r MEDEL alarmował, że „większość rządząca w praktyce wyeliminowała Trybunał Konstytucyjny z polskiego porządku prawnego. Obsadzając trybunał rządowymi lojalistam...

Wspólne stanowisko stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich w sprawie inicjatyw dotyczących wspierania dalszego członkostwa Polski w Unii Europejskiej

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, na salach rozpraw polskich sądów i europejskich trybunałów, na demonstracjach, w trakcie spotkań edukacyjnych z obywatelami oraz codziennie w mediach społecznościowych, stajemy w obronie uniwersalnych wartości, praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych Polakom w polskiej Konstytucji i aktach prawa międzynarodowego. Od kilku lat ostrzegamy, że łamanie przez władzę ustawodawczą i wykonawczą Konstytucji RP i prawa europejskiego, ...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przystąpiło do apelu organizacji społecznych w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej

POLSKA W UNII - SPOTYKAMY SIĘ W NIEDZIELĘ O 18.00 NA PLACU ZAMKOWYM W WARSZAWIE https://www.facebook.com/events/250389987046209?ref=newsfeed Od 2004 roku Rzeczpospolita Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, do której przystąpiła dobrowolnie realizując suwerenną wolę narodu wyrażoną w referendum akcesyjnym. Obecność w Unii Europejskiej to największe osiągnięcie Polski od czasu odzyskania niepodległości ponad 100 lat temu. To był nasz wybór cywilizacyjny – ...

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie powołania Prezesa Izby Cywilnej SN

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z dezaprobatą odnotowuje kolejny krok Prezydenta RP przybliżający do ostatecznego i całkowitego upolitycznienia Sądu Najwyższego i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ignorując standardy przyzwoitego postępowania, mając w pogardzie oparte na rudymentach demokratycznych społeczeństw orzeczenia sądów, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Prezydent RP powołał do pełnienia funkcji Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ...

Wspólne stanowisko Zarządów Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” z dnia 30 września 2021 r. w sprawie tzw. procedury push back

Zarządy Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” stanowczo  sprzeciwiają się stosowaniu tzw. procedury push back, określonej w §  3 ust. 2a i 2b Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 435 z p. zm.). Szczególnie drastyczne jest zawracanie dzieci i kobiet w c...

Komunikaty

Media