Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Już prawie 3700 sędziów ze 154 sądów oceniło KRS w referendum zorganizowanym przez Forum Współpracy Sędziów

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” z 16.02.2019 r. w związku ze skierowaniem przez Telewizję Polską S.A. powództwa przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich dr Adamowi Bodnarowi

Rzecznik Praw Obywatelskich jest obecnie jednym z ostatnich niezależnych od władzy politycznej organów konstytucyjnych. Pan dr Adam Bodnar wywiązuje się ze ślubowania złożonego przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków. Wielokrotnie dał dowód wielkiego zaangażowania w walce o praworządność w naszym kraju, reagując zwłaszcza na zagrożenia dla prawa do sądu określonego w art. 45 Konstytucji RP. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które mają na celu ogra...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego dla francuskiego dziennika "Le Figaro".

Z oburzeniem przyjmujemy kolejną wypowiedź Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dla zagranicznych mediów, która obraża polskich sędziów. Sugerowanie, że przejęcie politycznej kontroli nad sądami było konieczne z powodu korupcji, jest próbą wprowadzenia w błąd europejskiej opinii publicznej. Takie argumenty Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiało już w 2016 r. Gdy zwróciliśmy się o udostępnienie danych, na których oparto te twierdzenia, okazało się, że takich danych nie...

Nagroda Honorowej Odznaki Iustitii

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” organizuje konkurs, którego celem jest upowszechnianie dokonań członków SSP Iustitia w zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności takich jak umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, rozwój demokracji, ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa. Kandydatami do Nagrody mogą być członkowie SSP Iustitii wyróżniający si...

Zaproszenie na VI Memoriał Tadeusza Szewioły, który odbędzie się w dniu 15 marca 2019 roku w Trzebnicy

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" we Wrocławiu zaprasza na VI Memoriał Tadeusza Szewioły, który odbędzie się w dniu 15 marca 2019 roku w Trzebnicy.

Komunikaty

Media