Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Przełomowe zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przełomowe zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie SSN prof. Włodzimierza Wróbla. Adwokatki Sylwia Gregorczyk-Abram i Agnieszka Helsztyńska złożyły do ETPCz wniosek o wydanie zabezpieczenia poprzez zakazanie podejmowania jakichkolwiek działań w tej sprawie przez Izbę Dyscyplinarną z uwagi na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i wyrok ETPCz w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce, które uznały Izbę Dyscyplinarną za organ niespełniający kryteriów n...

Honorowa Odznaka Iustitii 2022 - ruszają zgłoszenia kandydatur!

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” ogłasza kolejną edycję konkursu, którego celem jest upowszechnianie dokonań członków #Iustitii w zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności takich jak: umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, rozwój demokracji, ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa. Kandydatami do Nagrody mogą być członkowie &quo...

Kryzys humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim - raport Grupy Granica

W dniu 1.12.2021r. Grupa Granica opublikowała raoprt "Kryzys humanitarny napograniczu polsko-białoruskim". Jak podkreślają autorzy "To nie jest kryzys migracyjny. To kryzys humanitarny.". Zdaniem autorów sytuacji na polsko - białoruskiej granicy nie wywołała wojna, kataklizm ani gwałtowna zmiana władzy w regionie. Ludzie zostali przez białoruski reżim sprowadzeni na pogranicze po to, by spowodować zamęt oraz doprowadzić do polaryzacji i konfliktów w polskim s...

Informacja w sprawie II SA/Wa 1594/21

9.11.2021 r. o godz. 9:00 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II SA/Wa 1594/21, spr. s. A. Wieczorek) ogłosił wyrok w sprawie odmowy dostępu do informacji publicznej o działaniach przedsiębranych przez Rzeczników Dyscyplinarnych i prokuratorów wobec sędziów pełniących służbę w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sąd administracyjny uchylił odmowną decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Adm-0112-12/21) z dnia 1.03.2021 r. stwierdzając, że w sprawie dosz...

Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów.

Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński obecnie zapowiada zmiany w ustroju sądownictwa tzw. spłaszczenie  powiązane z likwidacją wszystkich sądów powszechnych, z przenosinami  sędziów do nowo tworzonych sądów  i "okrojeniem" Sądu Najwyższego z liczby sędziów oraz zadań. Ten temat rozważany był w ramach Debaty Helsińskiej. Debaty Helsińskie są cyklicznymi spotkaniami organizowanymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, podczas których ek...

Komunikaty

Media