XIX Zebranie Delegatów

     W dniach 9-11 maja 2014 r. w Kielcach odbyło się XIX Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP "Iustitia". W toku zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i przyjęto kilka istotnych uchwał, których treść podamy w odrębnym komunikacie. Nie zostały natomiast przyjęte zmiany w Statucie Stowarzyszenia.