Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W dniu 3 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie „Iustitii” z przedstawicielami Komisji Europejskiej. „Iustitię” reprezentowali Prezes Maciej Strączyński, Członek Zarządu Hanna Kaflak-Januszko, Prezes Oddziału w Warszawie Łukasz Piebiak oraz wiceprezes Oddziału w Warszawie Monika Gajdzińska-Sudomir. Krajową Radę Sądownictwa reprezentowała Iustitianka Katarzyna Gonera, byliśmy więc naprawdę w silnej grupie. Jak się okazało, po ocenie spotkania ubiegłorocznego (wtedy „Iustitię” reprezentowali Maciej Strączyński i Łukasz Piebiak i spotkaniepolegało głównie na udzielaniu informacji przedstawicielom KE) uznała „Iustitię” za obiektywne źródło wiadomości o polskim wymiarze sprawiedliwości - źródło, które nie będzie chwaliło sukcesów resortu i opowiadało o planach strategicznych, lecz poinformuje jasno, gdzie są problemy.

 

Przedstawiliśmy delegacji Komisji Europejskiej aktualną sytuację polskiego wymiaru sprawiedliwości, w szczególności jeśli chodzi o jego strukturę, procedurę w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz funkcjonowanie sądów. Następne spotkanie przedstawiciele KE mieli odbyć z kierownictwem resortu sprawiedliwości. Przedstawiciele KE byli bardzo tym spotkaniem usatysfakcjonowani i wydaje się, że reputacja „Iustitii” jako partnera, który nie ukrywa żadnych istniejących problemów, została ugruntowana. Zapewne za równie wiarygodne źródło uznana będzie Krajowa Rada Sądownictwa.