Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów

W dniu 26 lutego 2014 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów, wybierające siedmiu członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Obrady trwały długo i nie były najlepiej zorganizowane: projekt regulaminu zebrania rozesłano do sądów okręgowych niespełna dwie doby przez zebraniem (dwa lata wcześniej zebranie przyjęło uchwałę, by rozsyłać go siedem dni przed zebraniem), porządku obrad wcale nie przygotowano, a przedstawiciele nie otrzymali nawet mandatów.

Po otwarciu obrad, uczczeniu chwilą ciszy pamięci I Prezesa SN Stanisława Dąbrowskiego i sprawozdaniu przewodniczącego KRS Antoniego Górskiego, wiceprezes "Iustitii" Jolanta Korwin-Piotrowska złożyła wniosek o dokonanie oceny działalności wybranych przez zgromadzenie członków Rady (taki obowiązek wynika z ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale w praktyce przepisu tego wcześniej nigdy nie przestrzegano). Spowodowało to problemy z ustaleniem porządku obrad i regulaminu oraz burzliwą dyskusję, ale ostatecznie przegłosowano wprowadzenie tego punktu do porządku obrad.

W przerwie obiadowej komisja wnioskowa, złożona z dwóch, przedstawicieli "Iustitii" (Macieja Strączyńskiego i Grzegorza Chmiela)oraz Ewy Chałubińskiej opracowała zarówno projekt porządku obrad, jak i regulaminu zebrania. Od tego momentu obrady potoczyły się już sprawnie. Ocena została przeprowadzona (dość formalnie, członkowie KRS nie mieli przygotowanych indywidualnych sprawozdań, zebranie zdecydowało o skwitowaniu ich uchwałą w jednym głosowaniu) i wybrano siedmiu członków KRS.

Niespodzianek nie było, wygrali kandydaci z tych samych okręgów, co zwykle. Wyraźną większością głosów pięciu członków KRS wybrano na drugą kadencję (Waldemar Żurek – Kraków, Gabriela Ott – Katowice, Ewa Preneta-Ambicka – Rzeszów, Janusz Zimny – Gdańsk, Maria Motylska-Kucharczyk - Łódź), a dwóch, którym druga kadencja się skończyła, zastąpili sędziowie z tych samych okręgów (Andrzej Adamczuk – Poznań i Sławomir Pałka – Oława, okręg wrocławski). Najwięcej głosów (150) otrzymał Waldemar Żurek.

Krótka dyskusja dotyczyła głównie tematyki doręczania pism sądowych: wiceminister Wojciech Hajduk podkreślał, że decyzja o wyborze operatora nie ma nic wspólnego z ministerstwem, bo podjęło ją tylko krakowskie centrum zakupów, a poza tym reklamacji przesyłek jest przecież bardzo mało. Zebranych, cytujących m.in. na uchwałę Zarządu "Iustitii" i opisaną wyżej odpowiedź operatora, nie przekonał.

Udało się też przegłosować z pozytywnym wynikiem wszystkie uchwały.

Wiceprezes "Iustitii" Mariusz Królikowski został natomiast członkiem Komisji Regulaminowej, która ma opracować stały regulamin zebrań - dla uniknięcia takich sytuacji, jakie miały miejsce właśnie na tym zebraniu.

W zebraniu aktywny udział brały jeszcze dwie członkinie Zarządu: wiceprezes Barbara Zawisza i Katarzyna Kijowska-Kukulska. Wśród 208 przedstawicieli było zresztą 94 członków "Iustitii", co wskazuje jasno, że stanowiąc 30 % kadry sądów rejonowych i okręgowych, niewątpliwie jesteśmy jej aktywniejszą częścią. Poza członkami Zarządu przedstawicielami byli wybrani m.in. prezesi pięciu oddziałów.

Uchwały zamieszczone są na stronie "Iustitii"- projekty czterech pierwszych opracował Zarząd Stowarzyszenia.

 


 

 

 

 

 

 

 Sprawozdanie Przewodniczącego KRS Antoniego Górskiego

  


 

 Wystąpienie Wiceprezes "Iustitii" Jolanty Korwin-Piotrowskiej.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wystąpienie Prezesa "Iustitii" Macieja Strączyńskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczestnicy Zgromadzenia w czasie obrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(MS, BZ, MK)

fot. G.Ch.