Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

... i dyrektorem Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości

     W dniu 19 września 2013 r., bezpośrednio po spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości, Zarząd "Iustitii" odbył naradę z Dyrektorem Departamentu Strategii i Deregulacji dr Adamem Niedzielskim. Spotkanie związane było z planami współpracy Departamentu z "Iustitią" w związku z planami tworzenia strategii dla wymiaru sprawiedliwości.

     Strategia ma być opracowana jako dokument ogólny do końca 2013 r. Zmierzać ma generalnie do poprawy funkcjonowania sądownictwa i stanowić wytyczne do przeprowadzania kolejnych reform, tak sformułowane, aby były one kontynuowane w przyszłości bez względu na to, jak zmieniać się będzie sytuacja polityczna w Polsce.

    Przedstawiciele "Iustitii" podkreślili, że dotychczas każda zmiana ekipy rządzącej wiązała się z odrzuceniem wszystkich projektów poprzednich władz bez względu na to, czy były słuszne i czego dotyczyły, niemniej można podjąć próbę wytyczenia celów reform, pod warunkiem, że dadzą one efekty w bliskiej przyszłości, bez zakładania, że reformy nastapią przede wszystkim za kilka lat.

    W odpowiedzi dyrektor Adam Niedzielski zadeklarował, że pierwszymi pracami realizowanymi w ramach strategii będzie - zaraz po Nowym Roku - przystąpienie do opracowania ustaw zmieniających kognicję sądów. Jednocześnie przygotowane będą dalsze, podobne prace w zespołach.

     "Iustitia" wskazała na swoje dotychczasowe działania w celu poprawy funkcjonowania sądownictwa, w tym liczne opracowania przeprowadzone w ramach działalności Zespołu ds. Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa. Poinformowaliśmy, że wskutek konsekwentnego ignorowania naszych prac przez Ministerstwo "Iustitia" zdecydowała się rozwiązać ten zespół, gdyż cała jego praca szła na marne. Przedstawiliśmy jednak dyrektorowi publikacje zawierające poprzednie efekty działań Zespołu - były one wysyłane do Ministerstwa, ale obecny Departament Strategii i Deregulacji ich nie posiadał.

     Dyrektor zwrócił się do "Iustitii" o podanie dalszych przykładów dobrych praktyk, które mogłyby usprawniać funkcjonowanie sądów. Zwróciliśmy uwagę, że nie widzimy możliwości współpracy polegającej jedynie na przesyłaniu przez "Iustitię" projektów i opinii do wykorzystania w ministerstwie, gdyż dotychczas za każdym razem pozostawały one bez odpowiedzi.

    Jedyny model współpracy, jaki obecnie uznajemy za celowy, to model - jak to określił minister Marek Biernacki - partycypacyjny, a nie konsultacyjny. Przedstawiciele "Iustitii" powinni brać czynny udział w pracach zespołów opracowujących np. projekty ustaw i móc brać udział w dyskusjach nad projektami, jako że samo nadsyłanie dokumentów nie daje możliwości, w razie wątpliwości, przedstawienia dodatkowych argumentów, co dotychczas skutkowało ignorowaniem propozycji środowiska sędziowskiego (chyba, że potem były one przedstawiane przez ministerialne jednostki jako własne).

    Dyrektor Adam Niedzielski przyjął wniosek "Iustitii", aby zasadą był udział przedstawicieli środowiska sędziowskiego w pracach zespołów zajmujących się przygotowaniem rozwiązań w ramach strategii. Jednocześnie zapowiedział, o czym była już mowa, że pierwszym rozwiązaniem wprowadzanym w życie będzie ograniczenie kognicji sądów.

 

Prezes SSP "Iustitia"

Maciej Strączyński

 

Komunikaty

Media