Sprawy podręcznika do wiedzy o społeczeństwie ciąg dalszy

W listopadzie 2012 r. SSP "Iustitia" zwróciło się do Minister Edukacji Narodowej z wnioskiem o niezwłoczne wycofanie podręcznika do nauki wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjum autorstwa Elżbiety Dobrzyckiej i Krzysztofa Makary z uwagi na jego nieprawdziwe i szkalujące treści dotyczące wymiaru sprawiedliwości i sędziów, a tym samym negatywny wpływ na wychowanie młodzieży.

Więcej tutaj

 

Odpisy wniosku zostały przesłane Ministrowi Sprawiedliwości i Krajowej Radzie Sądownictwa do wiadomości.

Krajowa Rada Sądownictwa zajęła zdecydowane stanowisko.

Stanowisko KRS tutaj

 

Minister Sprawiedliwości nie odniósł się do sprawy uznając za wystarczające działanie Krajowej Rady Sądownictwa.

Pismo MS do pobrania tutaj

 

Pismem z dnia 17 stycznia br. Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło Stowarzyszeniu odpowiedzi.

Do pobrania tutaj