Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Członkowie Iustitii dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w Europie

JUSTICE HAS TO BE A GLASS HOUSE - it has to be transparent

To temat konferencji ERA,w której brała udział członkini Zarządu IUSTITII Dorota Zabłudowska. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na to, że sprawiedliwość musi być transparentna jak szklany dom. Prawnicy i media są odpowiedzialni za rzetelne relacjonowanie społeczeństwu wydarzeń dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Istotne jest poszanowanie interesów stron i prawa obywateli do informacji. Sędziowie powinni komunikować swoje decyzje stronom postępowania w jasny i zrozumiały sposób. Sędzia Dorota Zabłudowska zabrała głos w panelu dotyczącym praworządności. W trakcie dyskusji podkreśliła, że niezależne media, kanały informacyjne Iustitii i media obywatelskie okazały się filarami medialnymi obrony praworządności w Polsce. W panelu uczestniczył również niderlandzki sędzia Kees Sterk, honorowy członek Iustitii.

JUSTICE HAS TO BE A GLASS HOUSE it has to be transparent

II DZIEŃ PRAWORZĄDNOŚCI

1 grudnia 2023 r. odbył się II Dzień Praworządności organizowany przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Forum Niezależnych Sędziów – Foro Judicial Independiente. SSP Iustitia reprezentowali sędziowie Karolina Rokita (Oddział Przemyśl) i Łukasz Mrozek (Oddział Warszawski). Sędziowie przedstawili przebieg deformy wymiaru sprawiedliwości od 2015 r. oraz skutki erozji rządów prawa w Polsce. Zaprezentowali także działalność Stowarzyszenia, w tym również edukacyjną, medialną i projektodawczą. Prezes FJI sędzia Fernando Portillo Rodrigo wręczył przedstawicielom Iustitii pamiątkową tabliczkę wyrażającą uznanie dla sędziów polskich za walkę o praworządność w UE.

II DZIE PRAWORZDNOCI

Komunikaty

Media