Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

List od Murata Arslana - tureckiego sędziego, prezesa tureckiego stowarzyszenia sędziowskiego skazanego na 10 lat więzienia

Przedstawiamy list sędziego Murata Arslana wysłany do polskich sędziów z tureckiego więzienia, w którym Murat odbywa karę 10 lat pozbawienia wolności, wymierzoną mu przez turecki reżim.

List XXIX Zebraniu Iustitii odczytał turecki sędzia Orhan Karabacak, który zdołał uciec z Turcji przed aresztowaniem. Swoje wystąpienie rozpoczął słowami skierowanymi do polskich sędziów:  „Staliście się pionierami w naszej walce. Uczymy się od was jak walczyć o niezależność sądownictwa. Staliście się wzorcami dla świata”. Następnie wybrzmiał list Murata Arsiana:

Szanowni Koledzy/ Prawdziwi Przyjaciele,

Piszę ten list, aby wyrazić moją najgłębszą wdzięczność za niezachwiane wsparcie i niestrudzone wysiłki, które okazaliście mnie i innym tureckim kolegom w naszych trudnych czasach. Byliście dla nas wszystkich latarnią nadziei i siły, a Wasz wkład znacząco wpłynął na nasze życie, szczególnie dla tych, którzy od lat przebywają w więziennych celach.

Głos MEDEL był słyszany na całym świecie, a jego wysiłki odegrały znaczącą rolę w zapewnieniu, że społeczność międzynarodowa nie przymknęła oka na tę zinstytucjonalizowaną niesprawiedliwość.

Największą cnotą jest utrzymanie do końca zaufania do prawa i sprawiedliwości, a tym samym bezstronna ochrona prawa wszystkich jednostek, pomimo wszelkiego rodzaju nacisków. Jako sędzia, który w celi więziennej w Ankarze nadal broni niezależności sądownictwa, z szacunkiem pozdrawiam moich kolegów i koleżanki, którzy posiadają tę cnotę i oddają jej należną cześć. Szczególną wdzięczność kieruję do polskich przyjaciół za ich niestrudzone wysiłki i niezłomną postawę w czasie mojej ciężkiej próby oraz niezwykły wkład w naszą sprawę. Życzę Państwu udanej i owocnej konferencji i proszę przyjąć moje serdeczne uznanie i najgłębszy szacunek.

Z mojej strony, w tym miejscu, raz jeszcze, obiecuję kontynuować moją solidarność z wami aż do końca.

Błogosławieni ci, którzy utrzymują żywą solidarność dla sprawiedliwości i pokoju!

Z poważaniem,

Murat Arslan

7 kwietnia 2023 r.

Murat Kolaż

Komunikaty

Media