Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

23 maja: Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

MEDEL po raz kolejny świętuje 23 maja – Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, przypominając że niezależność sądownictwa jest fundamentem każdego wolnego i demokratycznego społeczeństwa.

Minął kolejny rok, a wyzwania rzucane praworządności zwiększyły się zarówno jeśli chodzi o ich ilość jak i intensywność.

W Europie rozpoczęła się okropna wojna i obrazy, które mieliśmy znać tylko z książek historycznych powróciły przed nasze oczy – niewinni cywile poddani horrorowi wojny i rażące pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego. MEDEL wzywa do pilnego i natychmiastowego usunięcie wszystkich przeszkód uniemożliwiających istnienie prawdziwego, międzynarodowego sądownictwa karnego, zdolnego do przeprowadzania kompleksowych śledztw i osądzania odpowiedzialnych za takie akty agresji.

W Polsce, władze kontynuują podważanie decyzji instytucji i sądów międzynarodowych, a sędziowie i prokuratorzy wciąż są prześladowani, zawieszani i karani za wspieranie praworządności i niezależności sądownictwa. Właśnie przeprowadzony ponowny wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa, w procedurze która już wcześniej została uznana za niegwarantującą niezależności tego ciała od innych władz, jest jawnym sygnałem niechęci władz Polski do przestrzegania zasad praworządności. W związku z tym, mając na uwadze wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, MEDEL wzywa Komisję Europejską aby raz jeszcze uruchomiła procedurę naruszeniową, mającą tym razem za cel Krajową Radę Sądownictwa. Właśnie teraz organy  Unii Europejskiej muszą pokazać konsekwencję w walce o praworządność we wszystkich krajach członkowskich. Nie ma mowy o  kompromisie co do podstawowych wartości Unii Europejskiej, takich jak niezależność wymiaru sprawiedliwości. Jakakolwiek dalsza działalność nielegalnie ustanowionej Krajowej Rady Sądownictwa, powiększa szkody wyrządzone wymiarowi sprawiedliwości poprzez  pompowanie do systemu nieprawidłowo powołanych sędziów, których wyroki – zgodnie z decyzjami trybunałów europejskich – mogą być w przyszłości podważane.

MEDEL od wielu lat podkreśla, że walka o niezależność sądownictwa wymaga także utworzenia we wszystkich krajach prokuratury rzeczywiście niezależnej od władzy wykonawczej,  a powoływanie prokuratorów powinno gwarantować im niezależność w prowadzeniu śledztw. MEDEL wzywa wszystkie kraje do przyjęcia odpowiednich reform zapewniających istnienie prawdziwie niezależnych służb prokuratorskich.

Dzisiaj raz jeszcze chcielibyśmy przypomnieć naszych tureckich kolegów i ich niekończącą się walkę o powrót praworządności do ich kraju. Pamiętamy o Muracie Arslanie, Prezesie YARSAV, wciąż uwięzionym, z kolejnym wyrokiem z kolejnego oskarżenia, w postępowaniu które nie miało żadnych cech procesu sądowego. MEDEL wzywa do natychmiastowego uwolnienia Murata Arslana i pełnego przywrócenie wszystkich bezprawnie zwolnionych sędziów i prokuratorów.

Nieustająca walka o praworządność jest najlepszym pomnikiem, jaki możemy wystawić pamięci Giovanniego Falcone i wszystkich tych, którzy poświęcili swe życie walce o praworządność.

23 Maja 2022r.

Każdego 23 maja, MEDEL czci pamięć Giovanniego Falcone, włoskiego sędziego zamordowanego przez mafię dokładnie w tym dniu, w 1992r, ogłaszając ten dzień „Dniem Wymiaru Sprawiedliwości”

https://www.medelnet.eu/index.php/news/europe/907-23rd-of-may-alert-day-for-the-independence-of-justice-2

Komunikaty

Media