Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Zaktualizowana wersja formularza wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia udostępnia Państwu zaktualizowaną wersję formularza wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy.

Aktualizacja wniosku opracowana została  w Zespole ds. Prawa Cywilnego  Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.  

Jak poprzednio formularz wniosku jest dwujęzyczny - w języku polskim oraz ukraińskim, aby ułatwić  obywatelom Ukrainy skorzystanie z pomocy prawnej w Polsce.  

Równocześnie zamieszczamy transliterację, albowiem linki zamieszczone w poprzednim komunikacie są nieaktywne. Obecnie wszystko można pobrać za pomocą linków umieszczonych w niniejszym komunikacie.

Aktualizacja formularza była niezbędna z uwagi na zmianę dokonaną ustawą z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która została opublikowana w dniu 26 marca 2022 r. (Dziennik Ustaw poz. 683). 

Formularz  pierwotny został opracowany w oparciu o ustawę  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa nowelizująca weszła w życie w dniu w dniu 27 marca 2022 r., z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r.

Aktualne formularze zostały dostosowane do wymogów wynikających  z art. 25 ust. 5 oraz art. 25 ust. 10a ustawy nowelizującej.

Uprzejmie informujemy, iż aktualny formularz zawiera oświadczenie o jakim mowa w art. z art. 25 ust. 10a ustawy nowelizującej.

Osobno zamieszczamy również sam formularz oświadczenia, z którego można skorzystać w sytuacji, gdy wniosek został złożony na innym formularzu bez tego oświadczenia.

Do pobrania także przydatne informacje - pouczenia dla strony, także w tłumaczeniu na język ukraiński.

Niniejsze dokumenty udostępniamy nieodpłatnie na zasadzie licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC BY-NC). Oznacza to, że wszystkie zainteresowane osoby mogą nieodpłatnie korzystać z tego dokumentu, jednak nie może ten dokument być przeznaczony do celów komercyjnych.

Dziękujemy Pani Darii Lewickiej za pomoc w tłumaczeniu na język ukraiński.

Poniżej linki do dokumentów:

Zaktualizowany formularz wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy PL UKR 

Osobny druk oświadczenia

Dokument pomocniczy dla sędziów (pouczenia PL/UKR) 

Transliteracja

Komunikaty

Media