Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Kryzys humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim - raport Grupy Granica

W dniu 1.12.2021r. Grupa Granica opublikowała raoprt "Kryzys humanitarny napograniczu polsko-białoruskim". Jak podkreślają autorzy "To nie jest kryzys migracyjny. To kryzys humanitarny.". Zdaniem autorów sytuacji na polsko - białoruskiej granicy nie wywołała wojna, kataklizm ani gwałtowna zmiana władzy w regionie. Ludzie zostali przez białoruski reżim sprowadzeni na pogranicze po to, by spowodować zamęt oraz doprowadzić do polaryzacji i konfliktów w polskim społeczeństwie.Kryzysy migracyjne liczymy zwykle w milionach ludzi. Tymczasem kilka tysięcy osób sprowadzonych na polską granicę to dwie widownie sporego teatru albo same miejsca o podwyższonym standardzie na Stadionie Narodowym. Zaspokojenie potrzeb tych ludzi - podkreślają autorzy - na pewno nie przekracza możliwości i zasobów naszego kraju. Białoruskie władze - jak wskazuje raport - łatwo doprowadziły Polskę do serii radykalnych kroków: wprowadzenia stanu wyjątkowego, ograniczenia wolności mediów oraz zakazania wstępu na teren przygraniczny aktywistom, nawet osobom świadczącym pomoc medyczną i humanitarną. Zmieniono przepisy, ograniczając dalej prawa człowieka i standardy ochrony ludzkiego życia. Polska porzuciła standardy ochrony praw człowieka, ochrony uchodźców i podstawowe zasady humanitaryzmu. Sytuacja na granicy została wywołana przez Białoruś, ale jest też skutkiem decyzji i wyborów polskich polityków.

Raport powstał na podstawie informacji i danych zgromadzonych przez aktywistów z Grupy Granica, którzy od sierpnia pracują w terenie przygranicznym, by udzielać migrantom pomocy humanitarnej i wsparcia w dostępie do procedur prawnych oraz dokumentować naruszenia prawa i praw człowieka. Autorzy raportu używają określenia "wywózki" na opisanie działań podejmowanych przez Straż Graniczną, by oddać rzeczywisty sens działań polskich służb. Po angielsku funkcjonuje nazwa "push-back". To jednak coś więcej, gdyż chodzi o masowe i nielegalne wydalenia po uprzednim wyłapywaniu ludzi w lasach. Raport obejmuje czytelne kalendarium wydarzeń, opisuje działania władz bialoruskich i polskich - w tym próbę legalizacji bezprawia w Polsce. Opowiada też autentyczne historie migrantów, a przede wszystki podpowiada możliwe sposoby rozwiązania kryzysu. Aktywiści wskazują, że ochrona praw człowieka i ochrona bezpieczeństwa państwa nie są ze sobą sprzeczne. Proponują:

zamiast murów budowanie mostów humanitarnych:

osoby przekraczające wówczas granicę należy - jak mówią - zatrzymać, ustalić ich tożsamość,pobrać odciski palców, zarejestrować i ocenić, czy mogą bezpiecznie wrócić do swojego kraju, czy nie. Jeśli poproszą o ochronę międzynarodową, należy uruchomić procedury przyjęcia wniosków o status uchodźcy. W innym razie należy im zapewnić bezpieczny powrót do kraju pochodzenia.

weryfikacja danych w systemach bezpieczeństwa, do których polska Straż Graniczna ma dostęp, pozwala rzeczywiście zidentyfikować osoby, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Takiej możliwości nie daje natomiast wielokrotne wywożenie ludzi do lasu bez wszczynania jakichkolwiek procedury.

Należy otworzyć strefę objętą stanem wyjątkowym dla dziennikarzy. Bez tego po prostu nie wiemy, co się w niej dzieje.

W Polsce konieczne jest budowanie wiedzy zamiast strachu. Potrzebna jest informacja o krajach pochodzenia migrantów i migrantek oraz urealnianie wiedzy o „białoruskim szlaku”. Współpraca połecznych i rządowych podmiotów w tym zakresie dałaby - wg autorów raportu - wartościowe efekty.

Z pełną treść raportu można zappoznać się pod linkiem 

Grupa Granica (GG) to ruch społeczny sprzeciwiający się odpowiedzi rządzących na wydarzenia, jakie mają miejsce na polsko-białoruskim pograniczu.

Grupa Oobejmuje działania organizacji: Nomada Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Homo Faber, Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Salam Lab, Dom Otwarty, Centrum Pomocy Prawnejim. Haliny Nieć, CHLEBEM i SOLĄ, uchodźcy.info, RATS Agency, Kuchnia Konfliktu, StrefaWolnoSłowa oraz Przystanek „Świetlica”.

https://www.grupagranica.pl

Komunikaty

Media